Matematyka szkolna - przykłady i rozwiązane zadania

Liczby naturalne

Dzielenie pisemne

Przykład prostego dzielenia bez reszty

Skąd wziął się wynik końcowy?

Jakie reguły trzeba zastosować, aby sprawnie bez kalkulatora obliczyć?

Krok po kroku

Pierwszy etap

dzielenie pisemne liczb naturalnych

Matematyka to nie tylko liczby i rachunki na nich

Porównywanie ułamków - Przykłady

Ułamki - spis przykładów

Ważnymi zagadnieniami matematyki szkolnej są równania i nierówności. Nierówności często budzą strach przez ich inność w porównaniu do równań.

Nierówności - spis zadań

Procenty - zamiana na ułamki

Usuwanie niewymierności z mianownika.

Obliczenia - Wyrażenia arytmetyczne

Procenty - Zastosowanie procentów w zadaniach tekstowych

Wzory skróconego mnożenia - Różnica kwadratów

Proste równania z jedną niewiadomą

Różnica sześcianów - wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia - wzory i przykłady

Wzory skróconego mnożenia - wersja na telefon - wzory i przykłady

Sumy algebraiczne - przykłady, działania na sumach algebraicznych

Funkcja - wartość bezwzględna liczby

Jednomiany - definicja, przykłady, działania na jednomianach.

Zbiory liczbowe - iloczyny zbiorów

Zbiory liczbowe - sumy zbiorów

Logarytmy - Przykłady, własności

Proste nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

Funkcje - badanie

Badanie funkcji - wersja na telefon

Funkcje - asymptoty

Równania wymierne

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Działania na liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań

Proporcje - przykłady rozwiązanych równań

Usuwanie niewymierności z mianownika

Matematyka to nie tylko liczby i rachunki na nich

Główne działy matematyki szkolnej