Matematyka szkolna

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Ułamki są ważne w nauce matematyki szkolnej.
Mają też ogromne znaczenie praktyczne.

1. Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki mają różne mianowniki - pierwszy mianownik to liczba 3, drugi mianownik, to liczba 12.

Dodać te ułamki można dopiero po sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika
Sprawdzamy czy jeden z mianowników może być wspólnym mianownikiem obu ułamków.

W tym przykładzie mianownik pierwszego ułamka (liczba 3) jest dzielnikiem drugiego mianownika (liczba 12).

Oznacza to, że wspólnym mianownikiem jest liczba 12.

Takie sytuacje są rzadkie, ale jeśli już są to trzeba je wykorzystać.

2. Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika

Dodawanie ułamków zwykłych

Wspólnym mianownikiem obu ułamków jest liczba 12.

Wystarczy więc rozszerzyć pierwszy ułamek przez 4.

Drugi ułamek zostawiamy bez zmiany.

3. Wynik końcowy

Dodawanie ułamków zwykłych

Otrzymany wynik jest ułamkiem niewłaściwym - zamienimy go na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu