Matematyka szkolna

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki mają różne mianowniki - pierwszy mianownik to liczba 7, drugi mianownik, to liczba 21.

Dodać te ułamki można dopiero po sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika.

Oba ułamki są przedstawione w postaci nieskracalnej.

W tym przykładzie również jeden z mianowników jest dzielnikiem drugiego mianownika.

W rozpatrywanym przykładzie liczba 7 jest dzielnikiem liczby 21.

Wspólnym mianownikiem jest w tym dodawaniu liczba 21.

Pierwszy ułamek wystarczy rozszerzyć przez 3 (otrzymamy ułamek trzy dwudzieste pierwsze).

Jedna siódma po rozszerzeniu przez 3 daje ułamek trzy dwudzieste pierwsze.

Rozszerzanie ułamka to inaczej mnożenie tego ułamka przez liczbę jeden wyrażoną jako ułamek, np. siedem siódmych.

2. Rozszerzenie pierwszego ułamka i dodanie ułamków po rozszerzeniu

Dodawanie ułamków zwykłych

Wspólnym mianownikiem obu ułamków jest liczba 21.

Wystarczy więc rozszerzyć pierwszy ułamek przez 7.

Drugi ułamek zostawiamy bez zmiany.

Sprawdzamy czy jeden z mianowników jest dzielnikiem drugiego mianownika.

3. Wynik końcowy

Dodawanie ułamków zwykłych

Otrzymany wynik jest ułamkiem właściwym.

Ułamek otrzymany jest ułamkiem skracalnym.

Skracamy go przez siedem.

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu