Matematyka szkolna

0001_03. Przykłady ułamków zwykłych

1. Przykłady ułamków zwykłych

Ułamek zwykły zapisujemy za pomocą kreski ułamkowej - nad kreską piszemy licznik (dzielną) pod kreską piszemy mianownik (dzielnik).

Przykład 1

Ułamek dwie trzecie,
licznik 2,
mianownik 3

Ułamek dwie trzecie, licznik 2, mianownik

Przykład 2

Ułamek jedna szósta,
licznik 1,
mianownik 6

jedna szósta

Ułamek jest wynikiem dzielenia - ułamek musi więc mieć mianownik różny od zera.

dwie trzecie
jedna druga

Licznik ułamka może być dowolną liczbą, bo dowolną liczbę można podzielić przez liczbę różną od zera.

siedem szóstych

Ułamki większe od zera i mniejsze od jedności nazywamy ułamkami właściwymi.

Ułamki równe jedności lub większe od jedności nazywamy ułamkami niewłaściwymi.

Ułamki niewłaściwe można zapisać w postaci ułamka, gdzie licznik jest równy mianownikowi lub większy od mianownika oraz w postaci sumy liczby całkowitej i ułamka właściwego - tzw. liczby mieszanej.

Podobnie jest dla ułamków ujemnych.

Przykłady ułamków

ułamki zwykłe

Ułamki mogą być liczbami dodatnimi, liczbą zero lub liczbami ujemnymi.

Ułamki można zapisać w różnej postaci.

Dwa ułamki mające różną postać mogą być tą samą liczbą.

Ułamek jest wynikiem dzielenia dwóch liczb.

Jeśli wynikiem dzielenia jest liczba całkowita, to też można ją przedstawić w postaci ułamka.

Ułamek minus siedem trzecich można zapisać jako liczbę mieszaną minus dwie całe i jedna trzecia.

Minus dotyczy całej liczby (czyli części całkowitej i części ułamkowej liczby).

Ułamek minus pięć trzecich zapisać możemy jako liczbę mieszaną - minus jedna cała i dwie trzecie.

Ułamek minus pięć trzecich możemy otrzymać z dzielenia liczby minus pięć przez liczbę trzy lub z dzielenia liczby pięć przez liczbę minus trzy.

W zapisie ułamkowym nie widać, która liczba jest ujemna - ważny jest wynik końcowy.

Ułamek osiem trzecich możemy zapisać jako liczbę mieszaną dwie całe i dwie trzecie.

Otrzymamy ją dzieląc osiem prze trzy - dostaniemy wynik (iloraz) dwa i dwa reszty.

Resztę zapisujemy w postaci ułamka - w liczniku resztę (w tym przykładzie - dwa), a w mianowniku dzielnik (tutaj trzy).

Ułamek pięć trzecich równy jest jednej całej i dwom trzecim - z dzielenia pięć przez trzy dostaniemy jeden i dwa reszty.

Dwie całe i dwie trzecie jest o jeden większe od jednej całej i dwu trzecich.

2. Kolejne przykłady ułamków

ułamki zwykłe ułamki zwykłe

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu