Matematyka szkolna

Przykład

2. Dodawanie ułamków

3. Końcowy wynik

4. Dzielniki liczby 24 i liczby 5

5. Najmniejsza wspólna wielokrotność

Matematyka to nie tylko obliczenia, ale bez umiejętności poruszania się po liczbach nie ma umiejętności matematycznych.

Nauka matematyki to nauka obliczania i nauka logicznego rozumowania.

Logika ta jest trudna do zastosowania w życiu praktycznym.

Jest jednak bardzo przydatna.

1. Przykład

Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki mają różne mianowniki - pierwszy mianownik to liczba 8, drugi mianownik, to liczba 12.

Dodać te ułamki można dopiero po sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika

Nie możemy wykorzystać jednego z mianowników jako wspólny mianownik - 12 podzielić przez 8 daje resztę 4, a 8 podzielić przez dwanaście daje resztę 8.

Wspólnym mianownikiem jest 24.

2. Dodawanie ułamków

Dodawanie ułamków zwykłych

Powrót do spisu treści


Rozszerzamy pierwszy ułamek przez 3.

Oznacza to, że licznik mnożymy przez 3 i mianownik mnożymy przez 3.

Rozszerzamy drugi ułamek przez 2.

Oznacza to, że licznik tego ułamka mnożymy przez 2 i mianownik tego ułamka mnożymy przez 2.

Wspólnym mianownikiem jest liczba 24.

Dodajemy ułamki o tych samych mianownikach.

Wynik jest ułamkiem niewłaściwym - dwadzieścia dziewięć dwudziestych czwartych

Licznik jest większy od mianownika.

Powrót do spisu treści

3. Końcowy wynik

Dodawanie ułamków zwykłych

Powrót do spisu treści

Zamieniamy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną

Sprawdzamy czy ułamek jest nieskracalny

Pięć jest liczbą pierwszą.

24 jest iloczynem liczby 8 i liczby 3.

8 jest trzecią potęga liczby 2 (sześcianem dwójki).

Powrót do spisu treści

4. Dzielniki liczby 24 i liczby 5

Dodawanie ułamków zwykłych

Zbiór dzielników liczby 24 - jest ich osiem, ale nie ma tam liczby pięć

Zbiór dzielników liczby 5 - są dwa dzielniki

Nie ma wśród nich żadnego dzielnika liczby 24

Powrót do spisu treści

5. Najmniejsza wspólna wielokrotność

Dodawanie ułamków zwykłych

Najmniejsza Wielokrotność liczb 8 i 12

Liczba 24 dzieli się przez 8

Liczba 24 dzieli się przez 12

Wielokrotności liczby 8 to 8. 16. 24, 32, 40, 48, 56, 64,...

Wielokrotności liczby 12 to 12, 24, 36, 48, 60, 72, ...

W obliczeniach na ułamkach korzystamy z prawidłowości występujących w działaniach na liczbach naturalnych.

Nie można wyróżnić najważniejszych własności działań na liczbach naturalnych.

W praktyce wszystkie własności działań na liczbach naturalnych występują przy większości obliczeń na ułamkach.

Jeśli już trzeba wyróżnić coś szczególnego w działaniach na liczbach naturalnych to umiejętność dodawania liczb naturalnych i umiejętność mnożenia liczba naturalnych.

Tabliczka mnożenia okazuje się być niezastąpiona.

Powrót do spisu treści

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu