Matematyka szkolna

1.

Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki mają różne mianowniki - pierwszy mianownik to liczba 8, drugi mianownik, to liczba 12.

Dodać te ułamki można dopiero po sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem jest liczba 24, bo jest wielokrotnością liczby 8 i jest wielokrotnością liczby 12.

8 ⋅3=24

12 ⋅2=24

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 2.

Ułamek trzy ósme po rozszerzeniu przez trzy to ułamek dziewięć dwudziestych czwartych.

Ułamek pięć dwunastych po rozszerzeniu przez dwa to ułamek dziesięć dwudziestych czwartych.

Aby rozszerzyć ułamek trzeba jego licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę różną od zera i od jedynki.

Oznacza to, że rozszerzanie ułamka jest tym samym co pomnożenie ułamka przez liczbę jeden zapisaną w postaci ułamka niewłaściwego.

Pisemnie wykonujemy rozszerzanie jak na rysunku.

Można rozszerzanie wykonać w pamięci.

Nie wszystkie działania trzeba zapisywać.

Przed uzyskaniem odpowiedniej wprawy zapisywanie wszystkich działań jest nie tylko konieczne, a wręcz pożyteczne.

A także skuteczne.

2. Wykonanie działań pomocniczych i zasadniczych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wspólnym mianownikiem obu ułamków jest liczba 24.

Wystarczy więc rozszerzyć pierwszy ułamek przez 3.

Drugi ułamek trzeba rozszerzyć przez 2.

Sprawdzamy czy jeden z mianowników jest dzielnikiem drugiego mianownika.

3.

Dodawanie ułamków zwykłych

Otrzymany wynik jest ułamkiem właściwym.

Ułamek otrzymany nie jest ułamkiem skracalnym.

4.

Dodawanie ułamków zwykłych

5.

Dodawanie ułamków zwykłych

6.

Dodawanie ułamków zwykłych

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu