UŁAMKI dodawanie mnożenie procent

Odejmowanie ułamków zwykłych Odejmowanie ułamków, FUNKCJE badanie funkcji, przebieg funkcji

Dodawanie ułamków zwykłych

Spis rozwiązanych przykładów

Pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie, czy ułamki mają takie same mianowniki.

Jeśli mianowniki w dodawanych ułamkach są różne, trzeba ułamki oba (lub jeden z nich) rozszerzyć tak, aby miały te same mianowniki.

Przykład 1

W pierwszym przykładzie mianowniki są różne.

Master slide 2 3 + 5 12 = 2 · 4 3 · 4 + 5 12 = 8 12 + 5 12 = 13 12 = 1 1 12

Jak znaleźć wspólny mianownik dwóch ułamków?

Przykład 2.

Dodawanie dwóch ułamków o różnych mianownikach - pierwszy ułamek ma mianownik 7, drugi ułamek ma mianownik 21

Master slide 1 7 + 4 21 = 3 21 + 4 21 = 7 21 = 1 3

Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem będzie w tym przykładzie liczba 21, bo 21 dzieli się przez 7.

Wystarczy rozszerzyć ułamek o mianowniku 7 - rozszerzamy go przez 3.

Przykład 3

Master slide 7 9 + 11 15 = 35 45 + 33 45 = 68 45 = 1 23 45

Dodawanie ułamków o mianownikach 9 i 15.

Mianowniki te mają wspólny dzielnik - liczbę 3.

Ułamki niewłaściwe często zamieniamy na liczby mieszane - wyłączamy z nich liczbę całkowitą i zapisujemy w postaci liczby mieszanej.

Liczby mieszane często zamieniamy na ułamki niewłaściwe.

Przykład 4

Master slide 5 8 + 7 12 = 15 24 + 714 24 = 29 24 = 1 5 24

Dodawanie ułamków o mianownikach 8 i 12.

Mianowniki te mają wspólny dzielnik - liczbę 4.

Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem będzie w tym przykładzie liczba 24, bo 24 dzieli się przez 8 i 24 dzieli się przez 12.

Rozszerzamy ułamek o mianowniku 8 przez 3,
Rozszerzamy ułamek o mianowniku 12 przez 2.

Jeśli mianowniki ułamków są różne, to trzeba ułamki rozszerzyć tak, aby miały ten sam mianownik.

Przykład 5

Master slide 3 8 + 5 12 = 9 24 + 10 24 = 19 24

Dodawanie ułamków o mianownikach 8 i 12.
Mianowniki te mają wspólny dzielnik - liczbę 4.

Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem będzie w tym przykładzie liczba 24, bo 24 dzieli się przez 8 i 24 dzieli się przez 12.

Rozszerzamy ułamek o mianowniku 8 przez 3,
Rozszerzamy ułamek o mianowniku 12 przez 2.

Przykład 6

Master slide 1 2 + 5 7 = 7 14 + 10 14 = 17 14 = 1 3 14

Dodawanie ułamków o mianownikach 2 i 7.
Mianowniki te mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę 1.

Wspólnym mianownikiem będzie w tym przykładzie liczba 14, bo 14 dzieli się przez 2 i 14 dzieli się przez 7.

Rozszerzamy ułamek o mianowniku 2 przez 7,
i rozszerzamy ułamek o mianowniku 7 przez 2.

Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.

Przykład 07

Dodajemy ułamki o mianownikach 12 i 14.
Mianowniki te mają wspólny dzielnik - liczbę 2

Master slide 3 14 + 7 12 = 18 84 + 49 84 = 67 84

Wspólnym mianownikiem jest liczba 84.
Może być też liczba 168.
Wybieramy mniejszy mianownik ze względu na wygodę.

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Wspólny mianownik to wspólna wielokrotność wszystkich mianowników.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykłady

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Inne przykłady

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie dwóch ułamków o różnych mianownikach - pierwszy ułamek ma mianownik 3, drugi ułamek ma mianownik 12.
Przed dodaniem tych ułamków trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązane przykłady

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady Dodawanie ułamków zwykłych

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

W języku angielskim

Julius Cesar
Daily life in Ancient Rome
The Roman Art
The Roman law
The mighty gods of Rome