(4kB) logo - matematyka.elk.pl Dodawanie ułamków
(2kB) dodawanie ułamków zwykłych
Strona główna

Odejmowanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

(3kB) porównywanie ułamków o takich samych mianownikach

Przykład odejmowania ułamków o różnych mianownikach.

Wspólnym mianownikiem jest 14.

Pierwszego ułamka nie rozszerzamy, drugi rozszerzamy przez siedem.

W otrzymanym wyniku skracamy ułamek przez dwa.

(3kB) porównywanie ułamków o takich samych mianownikach

Otrzymany wynik jest liczb± mieszan±.

Ułamek doprowadzili¶my do postaci nieskracalnej.

Strona główna