Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


0002. Wspólny mianownik dwóch ułamków zwykłych.

Ułamki zwykłe i dziesiętne,
Procenty

Jak znaleźć wspólny mianownik dwóch ułamków?


dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikachPodstawową metodą jest obliczanie najmniejsze wspólnej wielokrotności - NWW.

Po nabyciu wprawy najlepiej jest jednak odgadywać.

Przed nabyciem wprawy trzeba jednak trochę poćwiczyć.


Oba ułamki mają różne mianowniki, pierwszy ma mianownik równy 12, a drugi ma mianownika równy 14.
Wspólny mianownik musi dzielić się przez 12 i przez 14.
Czy musi to być iloczyn tych liczb?
Dodać ułamki można dopiero, gdy mają takie same mianowniki.

Mówimy, że ułamki trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika.

Teraz szukamy wspólnego mianownika dla obu ułamków.

Mianownik ten powinien być jak najmniejszy.

Jak to zrobić? Najskuteczniejszą procedurą jest znalezienie
najmniejszej wspólnej wielokrotności obu mianowników.

Jak za pomocą prostych obliczeń znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność?

Zaczynamy od rozłożenia mianowników na czynniki pierwsze.

Pierwszy mianownik


dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikachPierwszy mianownik to 12

Rozkładamy liczbę 12 na czynniki pierwsze

Czynnikami pierwszymi dla liczby 12 są liczby 2, 2 i 3

Liczbę 12 można zapisać jako iloczyn liczby dwa przez liczbę 2 i przez liczbę 3drugi mianownik to liczba 14


i jego rozkład na czynniki pierwsze
dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikachDrugi mianownik to liczba 14

Rozkładamy liczbę 14 na czynniki pierwsze

Czynnikami pierwszymi dla liczby 14 są liczby 2 i 7

Liczbę 14 można zapisać jako iloczyn liczby dwa przez liczbę siedem.

Wspólna wielokrotność


W obu rozkładach powtarza się liczba 2 (w 12 występuje dwa razy, w 14 jeden raz).

Liczbę tę ujmiemy tylko raz w iloczynie dającym najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 12 i 14.

Mamy więc

dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikachNajmniejszą Wspólną Wielokrotnością liczb 12 i 14 jest liczba 84.
Teraz trzeba oba ułamki rozszerzyć

2014-09-26/17


 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu