Dodawanie ułamków zwykłych

Przykład 1

Master slide 1 12 + 1 14

Przykład 2

Master slide 2 12 + 1 14

Przykład 3

Master slide 1 5 + 1 6

Przykład 4

Master slide 1 5 + 2 6

Przykład 5

Master slide 1 5 + 3 6

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tych przykładach trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez x, a drugi przez y.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.

Przykład 1

Master slide 1 12 + 1 14 = 7 84 + 6 84 = 13 84 1 12 = 1 · 7 12 · 7 = 7 84 1 14 = 1 · 6 14 · 6 = 6 84 12 = 2 · 2 · 3 14 = 2 · 7 84 = 2 · 2 · 3 · 7 84 = 12 · 7 = 14 · 6 84 = 12 · 14 2 = 12 · 7 = 6 · 14 NWD ( 84,13 ) = 1

Spis przykładów

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tym przykładzie trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 7, a drugi przez 6.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.

Przykład 2

Master slide 2 12 + 1 14 = 1 6 + 1 14 = 7 42 + 3 42 = 10 42 = 5 21 2 12 = 1 6 = 1 · 7 6 · 7 = 7 42 1 14 = 1 · 3 14 · 3 = 3 42 6 = 2 · 3 14 = 2 · 7 42 = 2 · 3 · 7 42 = 3 · 14 = 6 · 7 42 = 6 · 14 2 = 6 · 7 = 3 · 14 NWD ( 42 , 5 ) = 1

Spis przykładów

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Pierwszy ułamek skracamy przez 2.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tym przykładzie trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 7, a drugi przez 3.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.

Przykład 3

Master slide 1 5 + 1 6 = 6 30 + 5 30 = 11 30 1 5 = 1 · 6 5 · 6 = 6 30 1 6 = 1 · 5 6 · 5 = 5 30 NWW ( 5, 6 ) = 30 NWD ( 11, 30 ) = 1

Spis przykładów

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tym przykładzie trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 6, a drugi przez 5.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.

Przykład 4

Master slide 1 5 + 2 6 = 1 5 + 1 3 = 3 15 + 5 15 = 8 15 2 6 = 2 : 2 6 : 2 = 1 3 1 5 = 1 · 3 5 · 3 = 3 15 1 3 = 1 · 5 3 · 5 = 5 15 NWW ( 5, 3 ) = 15 NWD ( 8, 15 ) = 1

Spis przykładów

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Drugi ułamek skracamy przez 2.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tym przykładzie trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 5.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.

Przykład 5

Wyjaśnienia  Spis przykładów

Master slide 1 5 + 3 6 = 1 5 + 1 2 = 2 10 + 5 10 = 7 10 3 6 = 3 : 3 6 : 3 = 1 2 1 5 = 1 · 2 5 · 2 = 2 10 1 2 = 1 · 5 2 · 5 = 5 10 NWW ( 5, 2 ) = 10 NWD ( 7, 10 ) = 1

Wyjaśnienia

Spis przykładów

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Drugi ułamek skracamy przez 3.

Aby dodać te ułamki trzeba doprowadzić oba ułamki do takiego samego mianownika.

W tym przykładzie trzeba rozszerzyć oba ułamki.

W tym celu szukamy największej wspólnej wielokrotności NWW.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 2, a drugi przez 5.

Końcowy wynik zapisujemy w postaci ułamka nieskracalnego.

Oznacza to, że największym wspólnym dzielnikiem NWD licznika i mianownika ułamka jest liczba 1.