Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


0003. Rozszerzanie ułamków

Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach, trzeba ułamki te doprowadzić do postaci o tym samym mianowniku.

Nie zawsze dobrym pomysłem jest uzyskanie wspólnego mianownika jako iloczynu mianowników ułamków wyjściowych.

Matematyka na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, to nie tylko rachunki, obliczenia. To także myślenie i szukanie prostych metod i sposobów.

Ułamki zwykłe i dziesiętne,

Procenty

Spośród wszystkich wspólnych wielokrotności dwóch liczb (mianowników) wybieramy najmniejszą liczbę.

Mamy więc obliczoną najmniejszą wspólną wielokrotność obu mianowników

najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 12 i 14
Pierwszy mianownik trzeba pomnożyć przez 7 rozszerzenie-1

uzasadnienie-2

Liczba 12 jest iloczynem czynników pierwszych: 2, 2 i 3

liczba 12 jako iloczyn czynników pierwszych

a drugi mianownik trzeba pomnożyć przez 6

pierwsze rozszerzenie

uzasadnienie-2

liczba 14 jest iloczynem liczb pierwszych: 2 i 7

liczba 14 jako iloczyn liczb pierwszych

Teraz trzeba oba ułamki rozszerzyć
najpierw pierwszy - przez 7

rozszerzenie pierwszego ułamka

teraz drugi - przez 6

rozszerzenie drugiego ułamka

Pierwsze prace naukowe z matematyki pochodzą ze starożytności.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Tu możesz znaleźć pomoc
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece- po angielsku

2014-09-26/12


 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu