5. Dodawanie ułamków zwykłych
2021-08-13

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków zwykłych

dodawanie ułamków

Dodajemy ułamki pięć dwunastych i dziewięć czternastych

Wynik końcowy to 67/84
(sześćdziesiąt siedem osiemdziesiątych czwartych).
Inaczej - sześćdziesiąt siedem podzielić przez osiemdziesiąt cztery.

Wynik zostawiamy w tej postaci
ponieważ otrzymany ułamek jest nieskracalny i jest mniejszy od jedności.

liczba 67 jest liczbą pierwszą,
a liczba 84 ma dzielniki złożone z liczb pierwszych 2, 3, 7
- nie ma wśród nich liczby 67.

Jest to ułamek właściwy ponieważ licznik 67 jest mniejszy od mianownika 84.

1. Dodawanie ułamków - przykład

dodawanie ułamków

Ułamki mają różne mianowniki

Pierwszy mianownik to liczba 2, drugi - liczba 14.

Wspólnym mianownikiem jest liczba 84 i każda jej wielokrotność (różna od zera).

Wybieramy najmniejszą z możliwych liczb.

Otrzymany ułamek jest niewłaściwy - zapisujemy go w postaci liczby mieszanej.

Otrzymany ułamek pięć osiemdziesiątych czwartych jest nieskracalny.

Liczba 5 jest liczbą pierwszą.

Liczba 84 nie ma wśród swoich dzielników liczby 5.

Liczby 5 i 84 są względnie pierwsze - ich wspólnym dzielnikiem jest tylko liczba 1.

2. Dokończenie

dodawanie ułamków

3. Dodawanie ułamków - przykład

dodawanie ułamków - obliczenia

Liczby 13 i 84 są względnie pierwsze - ich wspólnym dzielnikiem jest tylko liczba 1

Dzielniki liczby 84 czyli 84 jako wynik mnożenia dwu liczb naturalnych

Liczba 84 jako wynik mnożenia dwóch liczb naturalnych

W żadnym z podanych iloczynów nie występuje liczba 13

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłyc

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w

FizykaFizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

W języku angielskim

Julius Cesar

Daily life in Ancient Rome

The Roman Art

The Roman law

The mighty gods of Rome

Starożytna Grecja

Mity greckie

Bogowie i boginie

Powstanie świata

Filozofowie greccy

Architektura grecka

Wierzenia greckie