Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków zwykłych

dodawanie ułamków

Dodajemy ułamki pięć dwunastych i dziewięć czternastych

Wynik końcowy to 67/84
(sześćdziesiąt siedem osiemdziesiątych czwartych).
Inaczej - sześćdziesiąt siedem podzielić przez osiemdziesiąt cztery.

Wynik zostawiamy w tej postaci
ponieważ otrzymany ułamek jest nieskracalny i jest mniejszy od jedności.

liczba 67 jest liczbą pierwszą,
a liczba 84 ma dzielniki złożone z liczb pierwszych 2, 3, 7
- nie ma wśród nich liczby 67.

Jest to ułamek właściwy ponieważ licznik 67 jest mniejszy od mianownika 84.

1. Dodawanie ułamków - przykład

dodawanie ułamków

Ułamki mają różne mianowniki

Pierwszy mianownik to liczba 2, drugi - liczba 14.

Wspólnym mianownikiem jest liczba 84 i każda jej wielokrotność (różna od zera).

Wybieramy najmniejszą z możliwych liczb.

Otrzymany ułamek jest niewłaściwy - zapisujemy go w postaci liczby mieszanej.

Otrzymany ułamek pięć osiemdziesiątych czwartych jest nieskracalny.

Liczba 5 jest liczbą pierwszą.

Liczba 84 nie ma wśród swoich dzielników liczby 5.

Liczby 5 i 84 są względnie pierwsze - ich wspólnym dzielnikiem jest tylko liczba 1.

2. Dokończenie

dodawanie ułamków

3. Dodawanie ułamków - przykład

dodawanie ułamków

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w

  FizykaFizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia
  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

  W języku angielskim

  Julius Cesar
  Daily life in Ancient Rome
  The Roman Art
  The Roman law
  The mighty gods of Rome

  Starożytna Grecja

  Mity greckie
  Bogowie i boginie
  Powstanie świata
  Filozofowie greccy
  Architektura grecka
  Wierzenia greckie