Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


0006. Mnożenie liczb mieszanych

Ułamki zwykłe i dziesiętne,
Procenty

Mnożenie liczb mieszanych można wykonać
wykorzystując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania

oto przykład wykorzystania działań łącznych -
mnożenia i dodawania ułamków.

przykład drugi

Wykorzystanie praw- rozdzielności mnożenia względem dodawania dla ułamków


- przemienności dodawania

- przemienności mnożenia

- łączności dodawania

- łączności mnożenia

Wykorzystanie praw


drugi czynnik zapisaliśmy jako sumę ułamka i liczby całkowitej

- rozdzielności mnożenia względem dodawania dla ułamków

mnożymy pierwszy czynnik przez każdy ze składników sumy w nawiasie

Potem pierwszy czynnik zapisujemy jako sumę liczby całkowitej i ułamka właściwego
- przemienności dodawania

- przemienności mnożenia

- łączności dodawania

- łączności mnożenia


Mnożenie liczb dziesiętnych - zadania

2014-09-26/7
 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w
  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu