Równość ułamków

Przykład 1

2/4=1/2

Kiedy dwa ułamki są równe?

Nie pytamy skąd się bierze odpowiednia reguła sprawdzania, a interesuje nas sposób, który umożliwia uzyskanie szybkiej odpowiedzi na to pytanie.

Sposób umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na takie pytanie prezentują przykłady.

Przykład 1

Sposób sprawdzenia czy równe są ułamki jedna druga i dwieście trzydzieści jeden czterysta sześćdziesiątych drugich.

jedna druga i dwieście trzydziesci jeden czterysta sześćdziesiątych drugich

Mnożymy licznik pierwszego ułamka, czyli 1 przez mianownik drugiego ułamka czyli przez 462. Otrzymujemy 462

Następnie mnożymy licznik drugiego ułamka czyli 231 przez mianownik pierwszego ułamka czyli przez 2 otrzymujemy też 462.

mnożymy licznik pierwszego ułamka przez mianownik drugiego ułamka i sprawdzamy z iloczynem licznika drugiego ułamka przez mianownik pierwszego ułamka

Ułamki 1/2 i 231/462 są sobie równe.

ułamki są równe

są równe

\Przykład 2

Czy równe są ułamki

porównywanie ułamków

Mnożymy licznik pierwszego ułamka, czyli 7 przez mianownik drugiego ułamka czyli przez 360. Otrzymujemy 2520.

Następnie mnożymy licznik drugiego ułamka czyli 231 przez mianownik pierwszego ułamka czyli przez 12. otrzymujemy 2772.

mnożymy licznik pierwszego ułamka przez mianownik drugiego ułamka i sprawdzamy z iloczynem licznika drugiego ułamka przez mianownik pierwszego ułamka

ułamki 7/12 i 231/360 nie są równe .

ułamki są różne

nie są równe

Przykład 3

Czy równe są ułamki

porównywanie ułamków

Mnożymy licznik pierwszego ułamka, czyli 7 przez mianownik drugiego ułamka czyli przez 396. Otrzymujemy 2772.

Następnie mnożymy licznik drugiego ułamka czyli 231 przez mianownik pierwszego ułamka czyli przez 12. otrzymujemy 2772.

mnożymy licznik pierwszego ułamka przez mianownik drugiego ułamka i sprawdzamy z iloczynem licznika drugiego ułamka przez mianownik pierwszego ułamka

ułamki

ułamki są równe

są równe