Badanie funkcji

Dodawanie ułamków zwykłych przykłady

Dodawanie ułamków możemy wykonać od razu, gdy wszystkie dodawane ułamki mają ten sam mianownik. W przypadku, gdy mianowniki ułamków są różne, trzeba najpierw doprowadzić je do tego samego mianownika.

Spis przykładów

1. Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 3
2. Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 5
3. Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 3
4. Ułamki zwykłe o mianownikach 3 i 4
5. Ułamki zwykłe o mianownikach 5 i 15

Ułamki zwykłe o takich samych mianownikach dodajemy w ten sposób, że dodajemy liczniki, a mianownik zostawiamy bez zmiany.

Ułamki o różnych mianownikach musimy doprowadzić do tego samego - wspólnego mianownika.

Wspólny mianownik często odgadujemy.

W przypadku, gdy nie odgadniemy wspólnego mianownika - trzeba go obliczyć.

Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 3 przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach

Powrót do spisu

Wspólny mianownik dla ułamków 1/2 i 1/3 to liczba 6.

Liczba 6 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 2 i 3.

Wielokrotności liczby 2 większe od zera to: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ,...

Wielokrotności liczby 3 większe od zera to: 3, 6, 9, 12, 15, 18 ,...

2. Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 5

przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach

Powrót do spisu

Wspólny mianownik ułamków 1/2 i 1/5 to liczba 10.

Liczba 10 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 2 i 5.

Wielokrotności liczby 2 większe od zera to: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ,...

Wielokrotności liczby 5 większe od zera to: 5, 10, 15, 20, 25,...

3. Ułamki zwykłe o mianownikach 2 i 3

przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach

Wspólny mianownik to 6.

Powrót do spisu

Wspólnym mianownikiem ułamków jest wspólna wielokrotność mianowników dodawanych ułamków.

Zwykle dobieramy najmniejszą wspólną wielokrotność.

Liczba 3 ma dzielniki 1 i 3.

Liczba 4 ma dzielniki 1, 2 i 4.

Liczby 3 i 4 mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę 1.

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 4 jest liczba 12.

Powrót do spisu

4. Ułamki zwykłe o mianownikach 3 i 4

przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach

Wspólny mianownik to 12.

5. Ułamki zwykłe o mianownikach 5 i 15

przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach

Wspólny mianownik to 15.

Powrót do spisu

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu