55. Obliczanie procentu danej liczby

wersja na telefon

Pan Adam kupił opakowanie kawy rozpuszczalnej i zapłacił za nie 17,50zł. Na paragonie odczytał stawkę podatku PTU (w skrócie VAT) 23%. Ponieważ kawa była jednym z kilku produktów o tej samej stopie podatku PTU, więc Pan Adam musi sam obliczyć ile podatku zapłacił kupując kawę.

Jak pomóc Panu Adamowi?

Cena brutto - 17,50 zł (dokładność 0,01 zł).
Cena netto - x (też dokładność 0,01 zł).
Podatek - y (dokładność 0,01 zł).
Kwota brutto x+y
y to 23 procent z liczby x
Razem mamy więc x dodać 23 procent z x.
Daje to 123 procent liczby x.
Inaczej - mnożymy x przez jedną całą i 23 setne.
W iloczynie tym znamy wynik - cena brutto oraz czynnik 1,23.
Nieznany czynnik x obliczymy dzieląc cenę brutto przez 1,23.
Teraz pozostaje przybliżyć wynik zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami - pierwszą odrzucaną cyfrą jest 0 lub 1 lub 2 lub 3 lub 4, to zostawiamy ostatnią cyfrę bez zmiany.
Jeśli pierwszą odrzucaną cyfrą jest 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9, to ostatnią cyfrę, którą zostawiamy powiększamy o jeden.

Obliczanie ceny netto i podatku VAT

Jak obliczyć wartość jednego procenta jakiejś liczby (wielkości)?

Przykłady podają sposób obliczania procentu danej liczby dla zakresu wartości procentów ("wyrywkowo") od 1% do 215% czyli do wartości przekraczającej jedną całość.

Zawsze pamiętajmy, że 1% to jedna setna jakiejś wielkości - sama nazwa "per cent" oznacza setną cześć całości. Stąd między innymi nazwa centów jako nazwa mniejszych jednostek monetarnych.

Obliczanie procentu danej liczby - 5

Inny przykład

Obliczanie procentu danej liczby - 3

Kolejny przykład

Obliczanie procentu danej liczby - 1

Dalszy przykład

Obliczanie procentu danej liczby - 4

I ostatni przykład

Obliczanie procentu danej liczby - 4

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu