Mnożenie ułamków zwykłych

Wykonaj mnożenie ułamków

Przykład 1

Master slide 1 4 · 1 7 = 1 · 1 4 · 7 = 1 28

Aby pomnożyć dwa ułamki mnożymy osobno liczniki tych ułamków i osobno mianowniki obu ułamków.

Przykład 2

Master slide 3 5 · 2 7 = 3 · 2 5 · 7 = 6 35

Aby pomnożyć dwa ułamki mnożymy licznik pierwszego ułamka przez licznik drugiego ułamka oraz mianownik pierwszego ułamka przez mianownik drugiego ułamka.

Przykład 3

Master slide 3 5 · 2 9 = 3 · 2 5 · 9 = 6 45 = 2 15

Aby pomnożyć dwa ułamki mnożymy osobno liczniki tych ułamków i osobno mianowniki obu ułamków.
Jeśli można skracamy.

Master slide 3 5 · 2 9 = 3 · 2 5 · 9 = 1 · 2 5 · 3 = 2 15

Przykład 4

Master slide 6 25 · 15 28 = 6 · 15 25 · 28 = 3 · 3 5 · 14 = 9 70

Przykład 5

Master slide 1 1 3 · 6 7 = 4 3 · 6 7 = 4 · 2 1 · 7 = 8 7 = 1 1 7

Przykład 6

Master slide 2 2 5 · 7 10 = 12 5 · 7 10 = 6 · 7 5 · 5 = 42 25 = 1 17 25