Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków - przykłady Badanie funkcji

0428. Dodawanie ułamków zwykłych

Jak dodawać ułamki zwykłe?


Dodać możemy ułamki, które mają taki sam - wspólny mianownik.

1. Dodawanie ułamków zwykłych - procedura


Co to jest wspólny mianownik?
Taki sam mianownik w ułamkach.

Po co jest potrzebny wspólny mianownik?
Dodać lub odjąć możemy ułamki, które mają taki sam - wspólny mianownik.

Jak znajdujemy wspólny mianownik?
Wspólny mianownik możemy odgadnąć lub obliczyć.


Ważne pojęcia potrzebne do opanowania umiejętności dodawania ułamków.Ułamki zwykłe i dziesiętne, Procenty, Funkcje,

Przykład 1. Jaki będzie wynik takiego dodawania?

przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach


Dodajemy ułamki właściwe.

Oba ułamki są nieskracalne.

Ułamki mają różne mianowniki.

Jeden mianownik to 4, drugi to 5.

Trzeba sprowadzić je do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem będzie liczba 20.

rozszerzenie pierwszego ułamka przez 5 rozszerzenie drugiego ułamka przez 4

2. Przykład 1 - obliczenia

dodawanie ułamków

Rozszerzamy ułamki do wspólnego mianownika.

Wspólnym mianownikiem jest liczba 20.

Po dodaniu otrzymujemy ułamek niewłaściwy - licznik jest większy od mianownika.

Wyłączamy liczbę całkowitą.

3. Przykład 1 - wynik

dodawanie ułamków - wynik końcowy

4. Przykład 2 - jaki teraz będzie wynik?


(7kB) dodawanie ułamków
Obliczenia

5. Przykład 3


(8kB) dodawanie ułamkówObliczenia i wynik

6.


(5kB) wynik

7. Przykład 3 - obliczenia


(21kB) obliczenia

8.


(7kB) dodawanie ułamków

9.


(12kB) obliczenia

10.


(6kB) wynik

11.
(7kB) dodawanie ułamków

12.
(19kB) obliczenia

13.
(4kB) wynik

14.
(7kB) dodawanie ułamków

15.
(6kB) wynik

16.
(33kB) obliczenia

17.
(7kB) dodawanie ułamków

18.
(11kB) obliczenia

19.
(5kB) wynik

20.
(6kB) obliczenia

21. Obliczenia do przykładu

.

obliczeniaNajpierw skracamy ułamki skracalne - tutaj ułamek dwie czwarte skracamy przez dwa.

Otrzymujemy ułamek jedna druga.

Potem szukamy wspólnego mianownika.

Tutaj wspólnym mianownikiem jest liczba 6.

liczba 6 jest podzielna przez dwa i przez trzy.

22.


(8kB) dodawanie ułamków

23.


(9kB) obliczenia

24.
(4kB) wynik

25.
(8kB) dodawanie ułamków

26.
(10kB) obliczenia

27.
(6kB) obliczenia

28.
(4kB) wynik

29.
(7kB) dodawanie ułamków

30.
(11kB) obliczenia

31.
(4kB) wynik

32.
(7kB) dodawanie ułamków

33.
(11kB) obliczenia

34.


(4kB) wynik

2014-09-17/2

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu