Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


48. Liczby ujemne

Matematyka dla wielu ludzi kojarzy się z niezrozumiałymi formułkami, dziwnymi znaczkami bardzo odległymi od codziennego życia.

Rzadko o czynnościach wykonywanych przez handlowców, bankierów, agentów ubezpieczeniowych myślimy w kategoriach stosowania metod matematycznych.

Kojarzymy matematykę z bardzo skomplikowanymi i z bardzo prostymi rachunkami, obliczeniami, zastosowaniem komputerów. A przecież każde myślenie zgodne z regułami, to stosowanie formuł, metod i aparatury mającej swoje źródło w matematyce.

Nie wystarczy stosowanie skomplikowanych obliczeń do tego, by skonstruować samolot. Potrzebne jest również stosowanie reguł wnioskowania - oczywiście mających swoje źródło w matematyce.

Chcesz nauczyć się matematyki?

Chcesz bez obcej pomocy wykorzystywać sposoby i metody matematyki?


Zadanie 1.
Określ, czy liczby a i b są ujemne czy dodatnie.

Liczba c, która jest sumą liczb a i b leży na osi liczbowej na prawo od liczby b.

Rozwiązanie

c=a+b

c leży na prawo od b, gdy c=a+b>b

czyli gdy a+b>b

Zachodzi to tylko wtedy, gdy a>0 i b może być dowolne

A więc jeśli a>0, to zawsze c=a+b>b

Liczba c=a+b leży na osi liczbowej na prawo od liczby b, gdy a>0, a liczba b jest dowolna

Zadanie 2.
Określ, czy liczby a i b są ujemne czy dodatnie.

Liczba c, która jest sumą liczb a i b leży na osi liczbowej na prawo od liczby a.

Rozwiązanie

c=a+b

c leży na prawo od a, gdy c=a+b>a

czyli gdy a+b>a

Zachodzi to tylko wtedy, gdy b>0 i a może być dowolne

A więc jeśli b>0, to zawsze c=a+b>a

Liczba c=a+b leży na osi liczbowej na prawo od liczby a, gdy b>0, a liczba a jest dowolna

Zadanie 3.
Określ, czy liczby a i b są ujemne czy dodatnie.

Liczba c, która jest sumą liczb a i b leży na osi liczbowej na lewo od liczby a.

Rozwiązanie

c=a+b

c leży na lewo od a, gdy c=a+b
czyli gdy a+b
Zachodzi to tylko wtedy, gdy b<0 i a może być dowolne

A więc jeśli b<0, to zawsze c=a+b
Liczba c=a+b leży na osi liczbowej na lewo od liczby a, gdy b<0, a liczba a jest dowolna.

Zadanie 4.
Określ, czy liczby a i b są ujemne czy dodatnie.

Liczba c, która jest sumą liczb a i b leży na osi liczbowej na lewo od liczby b.

Rozwiązanie

c=a+b

c leży na lewo od b, gdy c=a+b < b

czyli gdy a+b< b

Zachodzi to tylko wtedy, gdy a<0 i b może być dowolne

A więc jeśli a<0, to zawsze c=a+b <b

Liczba c=a+b leży na osi liczbowej na lewo od liczby b, gdy a<0, a liczba b jest dowolna.

MASZ PYTANIA? Możesz skorzystać z FORUM

48.4-2010.04.10



 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 



Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w



  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu