Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
1. Wzory skróconego mnożenia - różnica sześcianów.

Różnica sześcianów liczb a i b jest równa iloczynowi dwóch wyrażeń - różnicy liczb a i b oraz sumy kwadratu liczby a, kwadratu liczby b i iloczynowi liczb a i b.

Jak zastosować wzór dla różnicy sześcianów dwóch liczb do zapisania wyrażenia jako iloczynu prostszych czynników?

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
2. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Jak zastosować wzór do przykładu?
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
3. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
4. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Powrót na stronę główną

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
5. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
6. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie

Powrót na stronę główną

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
7. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Powrót na stronę główną

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
8. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie

Powrót na stronę główną

Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
9. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
10. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
11. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
12. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
13. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
14. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie
15. Wzory skróconego mnożenia różnica sześcianów. Zastosowanie