Matematyka szkolna

Dziedzina funkcji to zbiór wszystkich liczb dla których funkcja ma sens

dziedzina funkcji liniowej

Dziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych

Inny przykład

dziedzina funkcji hiperbolicznej

Dziedziną funkcji jeden podzielić przez x jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera

(8kB) postacie zapisu funkcji

Jak badamy funkcje?

Badanie funkcji polega na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania

Dziedzina funkcji

Jaki zbiór jest dziedziną funkcji Df?

Jaki jest zbiór wartości funkcji ZWf?

Jakie miejsca zerowe ma funkcja?

Gdzie funkcja jest ciągła?

Jakie granice ma funkcja w punktach, dla których nie jest określona?

Czy funkcja ma ekstrema lokalne i globalne?

Gdzie funkcja jest rosnąca, a gdzie malejąca?

Gdzie funkcja jest wypukła, a gdzie wklęsła?

Czy funkcja ma punkty przegięcia?

Jak wygląda orientacyjnie wykres funkcji?

Jak wygląda przebieg funkcji - tabelarycznie?

Zbadać funkcję

funkcja wymierna

Dziedzinę Df funkcji znajdziemy, gdy wykluczymy wszystkie liczby, dla których funkcja nie ma sensu.

Dla znalezienia tych liczb zakładamy, że mianownik jest równy zero i szukamy rozwiązań tego równania

Ze zbioru liczb rzeczywistych musimy odrzucić rozwiązania równania
x2+x-2=0
czyli miejsca zerowe mianownika.

szukanie liczb, dla których funckja nie ma sensu

Jaki zbiór jest dziedziną funkcji Df?- obliczenia

Następna strona dziedzina funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Fizyka

Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Dziedzictwo kulturowe

Asymptoty funkcji

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki