Dziedzina funkcji to zbiór wszystkich liczb dla których funkcja ma sens

dziedzina funkcji liniowej

Dziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych

Inny przykład

dziedzina funkcji hiperbolicznej

Dziedziną funkcji jeden podzielić przez x jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera

(8kB) postacie zapisu funkcji

Jak badamy funkcje?

Badanie funkcji polega na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania

Zbadać funkcję

funkcja wymierna

Dziedzinę Df funkcji znajdziemy, gdy wykluczymy wszystkie liczby, dla których funkcja nie ma sensu.

Dla znalezienia tych liczb zakładamy, że mianownik jest równy zero i szukamy rozwiązań tego równania

Ze zbioru liczb rzeczywistych musimy odrzucić rozwiązania równania x2+x-2=0 czyli miejsca zerowe mianownika.

szukanie liczb, dla których funckja nie ma sensu

Jaki zbiór jest dziedziną funkcji Df?- obliczenia

Następna strona dziedzina funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Wartość bezwzględna


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu
Dziedzictwo kulturowe
Asymptoty funkcji

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki