Jak badamy funkcje?

Dziedzina badanej funkcji to zbiór wszystkich liczb dla których funkcja ma sens

dziedzina funkcji liniowej

Dziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych

Inny przykład

dziedzina funkcji hiperbolicznej

Dziedziną funkcji jeden podzielić przez x jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera

Badanie funkcji polega na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania

Jaka jest dziedzina funkcji?

Jaki jest zbiór wartości funkcji?

Jakie miejsca zerowe ma funkcja?

Gdzie funkcja jest ciągła?

Jakie ma funkcja granice, w punktach dla których nie jest określona?

Czy funkcja ma ekstrema lokalne i globalne?

Jakie to ekstrema?

Gdzie funkcja jest rosnąca, a gdzie malejąca?

Gdzie funkcja jest wypukła, a gdzie wklęsła?

Czy funkcja ma punkty przegięcia?

Jak wygląda orientacyjnie wykres funkcji?

Jak wygląda przebieg funkcji - tabelarycznie?

Określanie dziedziny funkcji

funkcja wymierna

Dziedzinę funkcji znajdziemy, gdy wykluczymy wszystkie liczby, dla których nasza funkcja nie ma sensu.

W naszym przypadku zakładamy, że mianownik jest równy zero i szukamy rozwiązań tego równania

ustalanie dziedziy funkcji

Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczb -2 i 1.


Kolejna strona Jaki jest zbiór wartości funkcji?

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględnaFizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Asymptoty funkcji