UŁAMKI
dodawanie
mnożenie
procent
Obliczanie odsetek od oszczędności

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Funkcje

badanie
asymptoty
Równania wymierne

Wyszukiwarka

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.

Obliczanie odsetek od oszczędności

Zadanie - Rozwiązanie

Pan Wabacki założył w Banku Dobre Odsetki lokatę terminową na rok.

Kapitał wyjściowy jest równy 5000 złotych. Zaproponowana panu Wabackiemu stopa procentowa (roczna) jest równa 6 procent. Naliczanie odsetek następuje po roku oszczędzania.

Od naliczonych odsetek bank odprowadza podatek dochodowy w wysokości 20 procent naliczonych odsetek. Pozostała kwota jest doliczana do lokaty pana Wabackiego lub wypłacana jest mu gotówka. Decyzja należy do pana Wabackiego.

Obliczyć jaką kwotę (gotówkę) otrzyma pan Wabacki po upływie roku od założenia lokaty (depozytu bankowego) i jaką kwotę podatku wpłaci do Urzędu Skarbowego.

Zadanie 1-Rozwiązanie

Klient ulokował w banku na 1 rok kwotę 20000 zł. Stawka oprocentowania (roczna) jest stała i równa 4%.
a) Jaką kwotę odsetek doliczy bank po roku oszczędzania?
b) Jaką kwotę odsetek dopisze bank do lokaty, jeśli podatek od dochodu z lokat bankowych równy jest 20%?
c) Jaką kwotę może po roku ulokować klient, jeśli do dyspozycji będzie miał kwotę początkową i otrzymane odsetki (po opodatkowaniu)?

Podobne zadanie

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.


Zagadnienie obliczania odsetek od lokat bankowych ma wymiar praktyczny - jak rozróżnić oferty różnych banków?

Rozwiązująć proste zadania nie odpowiemy jednoznacznie na to pytanie, jednak nabywamy umiejętności, które umozliwiają nam tę ocenę.

Przykład
1 procent jakiejś liczby to jedna setna tej liczby.
1 procent liczby 200 to liczba 2
1% z liczby 200 to 2
2 procent liczby 200 to 4

Aby obliczyć dany procent jakiejś liczby trzeba procenty przedstawić w postaci ułamka a następnie pomnożyć ten ułamek przez liczbę

Rozwiązanie

Przykład
5 procent to 0,05
5 procent liczby 3000 to 0,05 z liczby 3000
0,05 z liczby 3000 to iloczyn ułamka 0,05 i liczby 3000
0,05 z liczby 3000 to 150

2,5 procenta to 0,025

2,5 procenta z liczby 4000 to 0,025 z liczby 4000

0,025 z liczby 4000 to 0,025 razy 4000

0,025 razy 4000 to 100

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.

Podobne zadanie

Zadanie 2

Klient ulokował w banku na pół roku kwotę 20000 zł. Stawka oprocentowania (roczna) jest stała i równa 4%.
a) Jaką kwotę odsetek doliczy bank po pierwszym okresie oszczędzania?- Rozwiązanie
b) Jaką kwotę odsetek dopisze bank do lokaty, jeśli podatek od dochodu z lokat bankowych równy jest 20%?- Rozwiązanie
c) Jaka kwotę będzie mógł po pół roku ulokować klient, jeśli do dyspozycji będzie miał kwotę początkową i otrzymane odsetki (po opodatkowaniu)? - Rozwiązanie

Wyszukiwarka

2014-09-11/2


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?
Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania


Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia