(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych przykład dodawania ułamków zwykłych przykład dodawania ułamków zwykłych

Ułamki są ważne w nauce matematyki szkolnej. Mają też ogromne znaczenie praktyczne.

1. Dodawanie ułamków zwykłych

(5kB) przykład dodawania ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Ułamki mają różne mianowniki - pierwszy ułamek ma mianownik równy trzy, drugi ma mianownik równy dwa.
Współnym mianownikiem jest liczba sześć.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez dwa, drugi ułamek rozszerzamy przez trzy.
Otrzymamy:
jedna trzecia równa jest dwie szóste oraz jedna druga równa jest trzy szóste.

Teraz możemy dodać ułamki - spisujemy mianownik równy sześć i dodajemy liczniki (dwa i trzy) - otrzymamy pięć szóstych.
Ułamek ten jest ułamkierm nieskracalnym.

Końcowy wynik - jedna trzecia dodać jedna druga równa się pięć szóstych, jest to ułamek właściwy.

Otrzymany ułamek pięć szóstych jest nieskracalny - licznik i mianownik mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę jeden.

Brakuje informacji - skorzystaj z wyszukiwarki.

(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych ((2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych przykład dodawania ułamków zwykłych ((2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych ((2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


 • Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu