(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB)(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych przykład dodawania ułamków zwykłych (3kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych

1. Zastosowanie procentów

Zadanie 1

Lodówka kosztuje 1999 zł.
W cenie lodówki znajduje się podatek VAT.
Stawka podatku jest równa 23%.
Podatek VAT nalicza się od ceny netto.
Obliczyć kwotę podatku.
Obliczyć cenę netto tej lodówki.
Obie kwoty zaokrąglić do groszy (0,01 zł).

Rozwiązanie

Cena brutto to cena jaką płacimy w sklepie za towar.
Cena brutto zawiera podatek PTU od towarów i usług.
Cena netto to różnica między ceną brutto a podatkiem PTU.
Podatek PTU inaczej nazywany jest podatkiem VAT.

Zadanie 2

Lodówka kosztuje 1099 zł. W cenie lodówki znajduje się podatek VAT. Stawka podatku jest równa 23%. Podatek VAT nalicza się od ceny netto. Obliczyć kwotę podatku. Obliczyć cenę netto tej lodówki. Obie kwoty zaokrąglić do groszy (0,01 zł).

Rozwiązanie

Zadanie 3

Mięso wieprzowe kosztowało 16,61 zł.
W cenie tej zawarty jest podatek VAT.
Stawka podatku jest równa 5%.
Podatek VAT nalicza się od ceny netto.
Obliczyć kwotę podatku.
Obliczyć cenę netto mięsa.
Obie kwoty zaokrąglić do groszy (0,01 zł).

Rozwiązanie

Zadanie 4

Mięso wołowe kosztowało 26,04 zł.
W cenie tej zawarty jest podatek VAT.
Stawka podatku jest równa 5%.
Podatek VAT nalicza się od ceny netto.
Obliczyć kwotę podatku.
Obliczyć cenę netto mięsa.
Obie kwoty zaokrąglić do groszy (0,01 zł).

Rozwiązanie

Zadanie 5

Wędlina kosztowała 4,60 zł. W cenie tej zawarty jest podatek VAT. Stawka podatku jest równa 5%. Podatek VAT nalicza się od ceny netto. Obliczyć kwotę podatku. Obliczyć cenę netto mięsa. Obie kwoty zaokrąglić do groszy (0,01 zł).

Rozwiązanie

(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB)(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (2kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (3kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (3kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych (3kB) (2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu