UŁAMKI
dodawanie
mnożenie
procent
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Funkcje

badanie
asymptoty
Równania wymierne

Wyszukiwarka

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.


Funkcja kwadratowa nazywana jest inaczej trójmianem kwadratowym.

W trójmianie kwadratowym współczynnik liczbowy przy zmiennej w kwadracie nie równa się zero.

Zazwyczaj współczynniki trójmianu kwadratowego oznaczamy literami a, b, c.

Literą a oznaczamy współczynnik liczbowy przy x kwadrat, literą b - współczynnik przy x, a literą c - współczynnik "wolny".

(29kB) funkcja kwadratowa - wyróżnik trojmianu kwadratowego

Przykład funkcji kwadratowej czyli inaczej trójmianu kwadratowego.

Jak obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego?

Jakie są współczyniki trójmianu? Ile jest równe a, b, c?

Teraz podstawiamy do wzoru - delta równa się be do kwadratu odjąć 4 razy a razy c.

Od znaku wyróżnika trójmianu kwadratowego zależy czy istnieją miejsca zerowe trójmianu.
(5kB) przykład obliczania wyróżnika trójmianu kwadratowego

przykład obliczania wyróżnika trójmianu kwadratowego

Wyszukiwarka

2012-08-13


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?
Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania


Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia