UŁAMKI dodawanie mnożenie procent

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Odejmowanie ułamków

Dalsze przykłady równań liniowych z jedną niewiadomą

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Spis rozwiązanych przykładów

równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą równanie liniowe z jedną niewiadomą

Dalsze przykłady

Równanie 1

Master slide 2 x - 3 = 0 2 x - 3 = 0 // + 3 2 x - 3 + 3 = 0 + 3 2 x + 0 = 3 2 x = 3 // : 2 x = 3 2 x = 1,5

Najpierw do obu stron równania dodajemy 3 a następnie obie strony równania dzielimy przez 2.

Rozwiązaniem równania jest liczba 1,5

Powrót do spisu równań

Równanie 2

Master slide 2 x - 3 = 1 2 x - 3 = 1 // + 3 2 x - 3 + 3 = 1 + 3 2 x + 0 = 4 2 x = 4 // : 2 x = 4 2 x = 2

Najpierw do obu stron równania dodajemy 3 a następnie obie strony równania dzielimy przez 2.

Rozwiązaniem równania jest liczba 2

Powrót do spisu równań

Równanie 3

Master slide 2 x + 5 = 3 2 x + 5 = 3 // - 5 2 x = 3 - 5 2 x = - 2 2 x = - 2 // : 2 x = - 1

Najpierw do obu stron równania dodajemy liczbę -5 a następnie obie strony równania dzielimy przez 2.

Rozwiązaniem równania jest liczba -1

Powrót do spisu równań

Równanie 4

Master slide 2 x + 1 = 3 2 x + 1 = 3 // - 1 2 x = 2 x = - 1

Najpierw od obu stron równania odejmujemy liczbę 1 a następnie obie strony równania dzielimy przez 2.

Rozwiązaniem równania jest liczba 1

Powrót do spisu równań

Równanie 5

Master slide 2 x - 3 = x 2 x - 3 = x // - x 2 x - x - 3 = x - x x - 3 = 0 // + 3 x = 0 + 3 x = 3

Do obu stron równania dodajemy liczbę 3 oraz -x w dowolnej kolejności.

Rozwiązaniem równania jest liczba 3

Powrót do spisu równań

Równanie 6

Master slide 2 x + 3 = x 2 x + 3 = x // - x 2 x - x + 3 = x - x x + 3 = 0 // - 3 x = 0 - 3 x = - 3

Do obu stron równania dodajemy liczbę -3 oraz -x w dowolnej kolejności.

Rozwiązaniem równania jest liczba -3

Powrót do spisu równań

Równanie 7

Master slide 2 x + 3 = 3 x 2 x + 3 = 3 x // - 2 x 2 x - 2 x + 3 = 3 x - 2 x 3 = x // - 3 x = 3

Do obu stron równania dodajemy liczbę -3 oraz -3x w dowolnej kolejności.

Rozwiązaniem równania jest liczba 3

Powrót do spisu równań

Równanie 8

Master slide 2 ( x + 1 ) = 0 x + 1 = 0 // - 1 x = 0 - 1 x = - 1

Iloczyn jest równy zero, więc przynajmniej jeden czynnik jest równy zero.

Do obu stron nowego równania dodajemy liczbę -1.

Rozwiązaniem równania jest liczba -1

Powrót do spisu równań

Równanie 9

Master slide 2 ( x + 1 ) = 3 // : 2 x + 1 = 3 2 // - 1 x = 3 2 - 1 x = 1 2

Dzielimy obie strony równania przez 2.

Do obu stron nowego równania dodajemy liczbę -1.

Rozwiązaniem równania jest liczba 0,5

Powrót do spisu równań

Równanie 10

Master slide 2 ( x + 1 ) = x 2 x + 2 = x 2 x - x = - 2 x = - 2

Mnożymy zawartość nawiasu przez 2.

Do obu stron równania dodajemy liczbę -2 oraz -x w dowolnej kolejności.

Rozwiązaniem równania jest liczba -2

Powrót do spisu równań

Równanie 11

Master slide 2 ( x + 1 ) = x + 3 2 x + 2 = x + 3 2 x - x = 3 - 2 x = 1

Rozwiązaniem równania jest liczba 1

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 12

Rozwiązaniem równania jest zbiór pusty

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 13

Rozwiązaniem równania jest zbiór pusty

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 14

Rozwiązaniem równania jest liczba 2

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 15

Rozwiązaniem równania jest liczba -1,4

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 16

Rozwiązaniem równania jest liczba 1

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 17

Rozwiązaniem równania jest liczba niewymierna

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 18

Rozwiązaniem równania jest liczba niewymierna

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 19

Rozwiązaniem równania jest liczba niewymierna

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 20

Rozwiązaniem równania jest liczba -12

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 21

Rozwiązaniem równania jest liczba 4

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 22

Rozwiązaniem równania jest liczba -2

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 23

Rozwiązaniem równania jest liczba 0

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 24

Rozwiązaniem równania jest liczba 2

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 25

Rozwiązaniem równania jest liczba 0

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 26

Rozwiązaniem równania jest liczba 0

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 27

Rozwiązaniem równania jest liczba -2/3

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 28

Rozwiązaniem równania jest liczba -4

Powrót do spisu równań

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Równanie 31

Rozwiązaniem równania jest liczba liczba niewymierna

Powrót do spisu równań

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

Strona główna Dodawanie ułamków zwykłych
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłyc
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnieniaPomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

W języku angielskim

Julius Cesar
Daily life in Ancient Rome
The Roman Art
The Roman law
The mighty gods of Rome