665. Działania na liczbach naturalnych
2020-11-27 18:09

Wykresy wyrażeń zawierających wartość bezwzględną

Prawa działań na liczbach naturalnych

Badanie funkcji

Działania na liczbach naturalnych

Przykład 1

Działania na liczbach naturalnych

Przykład pokazuje jak można stosować prawo:
rozdzielności mnożenia względem dodawania

Działania na liczbach naturalnych

Prawa działań na liczbach naturalnych są podstawą do opanowania sprawności rachunkowej.

Umieszczone dalej przykłady pokazują jak można stosować prawa:
przemienności mnożenia
rozdzielności mnożenia względem dodawania
rozdzielności mnożenia względem odejmowania

Przykład 2

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład pokazuje jak można stosować prawo:
rozdzielności mnożenia względem dodawania

Przykład 3

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład pokazuje jak można stosować prawo:
rozdzielności mnożenia względem odejmowania

Przykład 4

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład pokazuje jak można stosować prawo:
rozdzielności mnożenia względem odejmowania

Przykład 5

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład pokazuje jak można stosować prawo:
rozdzielności mnożenia względem dodawania

Przykład 6

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład zastosowania wzorów skróconego mnożenia - różnica kwadratów - kwadrat różnicy

Przykład 7

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Zastosowanie prawa rozdzielności mnożenia względem odejmowania i prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania

Przykład 8

Działania na liczbach naturalnych

Przykład 9

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Przykład 10

Działania na liczbach naturalnych

Działania na liczbach naturalnych

Umieszczone wyżej przykłady pokazują jak można stosować prawa:
przemienności mnożenia
rozdzielności mnożenia względem dodawania
rozdzielności mnożenia względem odejmowania

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłyc
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych 06

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Badanie funkcji