Wykresy wyrażeń zawierających wartość bezwzględną

Nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

Wersja na telefon

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Badanie funkcji

Równania z wartością bezwzględną

Nierówności liniowe

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyc przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Od obu stron nierówności odejmujemy liczbę 1.

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Obie strony nierówności podzielone zostały przez liczbę 3 (dodatnią)

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

(2kB) Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Prosta nierówność liniowa

Prosta nierówność liniowa

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Rozwiązując nierówności możemy:

do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę

możemy od obu stron nierówności odjąć tę samą liczbę

możemy obie strony nierówności pomnożyć przez taką samą liczbę większą od zera

możemy obie strony nierówności podzielić przez taką samą liczbę dodatnią

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Badanie funkcji