Matematyka w praktyce - przykłady, zadania, rozwi±zania

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych i o różnych mianownikach

W niektórych przykładach trzeba najpierw wykonać działania pomocnicze - skracanie ułamków i rozszerzanie ułamków oraz wył±czanie całkowitych

Przykład 10

(3kB)
010. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawane ułamki maj± takie same mianowniki równe 7.
Dodajemy ich liczniki i otrzymujemy wynik - ułamek o mianowniku 7.

Przykład 11

(15kB)
011. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 12

(9kB)
012. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 13

(15kB)
013. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 14

(9kB)
014. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 15

(17kB)
015. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 16

(13kB)
016. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodajemy ułamki o różnych mianownikach.
Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 4,
drugi ułamek rozszerzamy przez 3.
Otrzymujemy ułamki o tym samym mianownku, dodajemy więc ich liczniki.

Przykład 18

(25kB)
018. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 19

(20kB)
019. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 20

(20kB)
020. dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 21

(16kB)
021. dodawanie ułamków o różnych mianownikach