Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych

dodawanie ułamków zwykłych  dodawanie ułamków zwykłych (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Przykład 1.

dodawanie ułamków zwykłych

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 6.
Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 2.
Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.
Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 2.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 6.
Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 2.
Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.
Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 3.

dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 4.
Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 2, a drugi pozostawiamy bez zmiany.
Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.
Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 4.

dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 4.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 2, a drugi pozostawiamy bez zmiany.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 5.

dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 10.
Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 2.
Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.
Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 6.

dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 10.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 2.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 7.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych oróżnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 12.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 4, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 8.

dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 9.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 10.

dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 12.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi zostawiamy.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 11.

dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 6.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 12.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 13.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 14.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 15.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 16.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 17.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 15.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5, a drugi rozszerzamy przez 3.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 18.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 12.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 2.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 19.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 12.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi przez 2.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest mniejszy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek właściwy.

Powrót do spisu przykładów

Przykład 20.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Prosty przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika.
Jest nim liczba 12.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, a drugi rozszerzamy przez 2.

Następnie dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy.

Licznik jest większy od mianownika - otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy.

Ułamek niewłaściwy zamieniamy na liczbę mieszaną.

Powrót do spisu przykładów

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu