Badanie funkcji

Liczby naturalne - proste nierówności

Niżej umieszczone są przykłady prostych nierówności, których rozwiązaniem ma być podzbiór zbioru liczb naturalnych.

Do rozwiązywania umieszczonych niżej nierówności stosujemy regułę:
aby obliczyć nieznany składnik trzeba od sumy odjąć znany składnik.

Rozwiązaniem nierówności mogą być podzbiory zawierające różną ilość elementów (liczb naturalnych) lub zbiór pusty (nie ma wtedy rozwiązania nierówności wśród liczb naturalnych).

Przykład 11

Przykład nierówności, której rozwiązaniem jest zbiór {0,1,2,3}.

Przykład 12

Przykład nierówności, której rozwiązaniem jest zbiór {0,1}.

mnożenie ułamków zwykłych

działania na liczbach naturalnych

dodawanie ułamków zwykłych - przykłady

spis zadań z ułamków

działania na liczbach naturalnych

dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe i dziesiętne - zadania

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach

Dodawanie ułamków

Dodawanie ułamków zwykłych


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w

dodawanie ułamków zwykłych - przykłady

działania na liczbach naturalnych

spis zadań z ułamków


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu