683. Procent z danej liczby
2020-11-25 21:10

wersja na komputer

(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych

Przykłady działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Obliczanie procentu danej liczby

Przykład 1

Przykład obliczeń - 2 procent liczby 242

obliczanie procentu z danej liczby

Jeden procent (1 %) to inaczej jedna setna (1/100). Procenty zawsze odnosimy do jakiej¶ wielko¶ci. Oznacza to, że powinno się zawsze mówić o procencie jakiej¶ wielko¶ci czyli setnej czę¶ci jakiej¶ wielko¶ci.

Obliczanie ułamka jakiej¶ liczby to mnożenie ułamka przez tę liczbę. Jedn± trzeci± jakiej¶ liczby obliczamy mnoż±c jedn± trzeci± przez tę liczbę.

Przykład 2

Przykład obliczeń - 3 procent liczby 242

Obliczenie procentu danej liczby

Zgodnie z oczekiwaniem otrzymali¶my liczbę większ± niż w Przykładzie 1.

Przykład 3

Przykład obliczeń - 7 procent liczby 242

Obliczenie procentu danej liczby

Przykład 4

Przykład obliczeń - 17 procent liczby 242

Obliczanie procentu z danej liczby

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwi±zane zadania i przykłady z fizyki

Przykład 5

Przykład obliczeń - 39 procent liczby 242

Obliczenie procentu danej liczby

Przykład 6

Przykład obliczeń - 53 procent liczby 242

Obliczenie procentu danej liczby

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Warto¶ć bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Warto¶ć bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Warto¶ć bezwzględna

Warto¶ć bezwzględna

Warto¶ć bezwzględna

Warto¶ć bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06>

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwi±zania - wyja¶nienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzie¶ci wieków starożytnego Egiptu