911. Obliczenia w liczbach rzeczywistych
2021-05-06

Oblicz

Przykład

Obliczenia pomocnicze

Obliczenia 1

Obliczenia - krok po kroku

Obliczenia 2

Obliczenia - dalej krok po kroku

Obliczenia 3

Obliczenia - dalej krok po kroku

Obliczenia 4

Obliczenia - dalej krok po kroku i wynik końcowy

Obliczenia 5