915. Działania na liczbach rzeczywistych
2020-12-01 09:24

Usuń niewymierność z mianownika dla
x > 0 i y > 0

Przykład

Obliczenia pomocnicze

Przykład

Obliczenia - krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład