917. Działania na liczbach rzeczywistych
2020-12-01 14:35

Udowodnij, że suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 3

Przykład

Obliczenia pomocnicze

Przykład

Obliczenia - krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład