918. Działania na liczbach rzeczywistych
2020-12-01 17:08

Udowodnij, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą

Przykład

Obliczenia pomocnicze

Przykład

Obliczenia - krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład