919. Działania na liczbach rzeczywistych
2021-05-06

Dana jest liczba trzycyfrowa x. Liczbę y tworzymy zamieniając cyfrę jedności liczby x z cyfrą setek liczby x. Udowodnij, że różnica x-y jest podzielna przez 9 i przez 11.

Przykład

Obliczenia pomocnicze

Przykład

Obliczenia - krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład

Obliczenia - dalej krok po kroku

Przykład