Trójmian kwadratowy

Badanie funkcji

91. Własności trójmianu kwadratowego

Funkcja kwadratowa


Po co nam potrzebna jest znajomość funkcji kwadratowej czyli inaczej mówiąc trójmianu kwadratowego?

Wiele zjawisk ekonomicznych, technicznych i fizycznych można opisać za pomocą funkcji kwadratowej.

Nie zawsze jest to popis dokładny lecz tylko przybliżony.

Pierwszy opis wszelkich zjawisk musi być z reguły uproszczony. Dopiero potem można szukać dodatkowych zależności.

Równanie kwadratowe z parametrem


Równanie kwadratowe z parametrem

Trójmian kwadratowy - własności


Liczby rzeczywiste

Równanie kwadratowe z parametrem -
Równanie kwadratowe z parametrem


Zadanie

Jak zapisać liczbę rzeczywistą p w postaci sumy innych dwóch liczb rzeczywistych, by suma ich kwadratów była najmniejsza?

Piszemy liczbę p jako x +y

Tworzymy sumę kwadratów x i y.

Wykorzystujemy fakt, że y=p-x.

Po przekształceniu otrzymujemy trójmian kwadratowy.

Współczynnik przy wyrazie kwadratowym jest dodatni – liczba 2.

Oznacza to, że wykres tego trójmianu jest parabolą mającą jako wierzchołek wartość najmniejszą.

rozwiązanie zadania

Inne zadanie - równanie kwadratowe z parametrem.
Rozwiązanie w formacie pdf.

Równanie kwadratowe z parametrem

Kolejne równanie kwadratowe z parametrem -

Równanie kwadratowe z parametrem

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w
  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu