Ułamki zwykłe, wpólny mianownik dwóch ułamków

Badanie funkcji


16. Wspólny mianownik

Dane są dwa ułamki: 1/2 (jedna druga) i 1/3 (jedna trzecia). Jak porównać takie ułamki, jak je dodać lub odjąć?

wspólny mianownik dwóch ułamków

Dodanie tych ułamków lub ich odjęcie wymaga doprowadzenia do wspólnego mianownika.

W tym przykładzie rozwiązanie jest proste - trzeba ułamki rozszerzyć, tak aby miały ten sam mianownik - 6.

Liczba 2 ma dwa dzielniki 1 i 2

pierwszy mianownik

Liczba 3 ma też dwa dzielniki 1 i 3

drugi mianownik

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 2 i 3 to 6

NWW(2,3)

Liczby 2 i 3 mają tylko jeden wspóny dzielnik - liczbę 1. Pozostałe dzielniki muszą więc wystąpić równocześnie w wspólnym mianowniku.

Wspólnym mianownikiem dla tych ułamków są liczby 6, 12, 18, 24, 30, ....

Najmniejszym wspólnym mianownikiem dla tych ułamków jest liczba 6.

ułamki rozszerzone do wspólnego mianownika

Ułamek 1/2 równy jest 3/6, a ułamek 1/3 równy jest 2/6.

Teraz ułamki mają takie same mianowniki.
Można je teraz porównać, dodać, odjąć.

Wspólnym mianownikiem może być też liczba 12.
Wtedy 1/2 =6/12, a 1/3=4/12.

Dane są dwa ułamki: 1/3 (jedna trzecia) i 1/4 (jedna czwarta). Jak porównać takie ułamki, jak je dodać lub odjąć?

wspólny mianownik dwóch ułamków

Dodanie tych ułamków lub ich odjęcie wymaga doprowadzenia do wspólnego mianownika.

W tym przykładzie rozwiązanie jest proste - trzeba ułamki rozszerzyć, tak aby miały ten sam mianownik - 12.

Liczba 3 jest liczbą pierwszą - ma dwa dzielniki 1 i 2

Liczba 4 jest liczbą złozoną - ma trzy dzielniki 1 i 2 i 4.

Liczby 3 i 4 mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę 1.

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 4 jest ich iloczyn - liczba 12.

Najmniejszym wspólnym mianownikiem obu ułamków jest liczba 12.

Możemy napisać więc 1/3=4/12 i 1/4=3/12.

2014-09-02/4

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłyc
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłychFizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu