Matematyka szkolna - przykłady i rozwiązane zadania

Przykład 1

Master slide a = 3 3 - 4

Przykład 2

Master slide a = 3 3 - 1

Przykład 3

Master slide a = 3 2 3 - 1

Przykład 4

Master slide b = 3 2 3 - 2

Wyrażenie (liczba rzeczywista) zawiera niewymierność w mianowniku.

Aby tę niewymierność usunąć trzeba pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez takie wyrażenie, żeby otrzymać w mianowniku liczbę wymierną.

W tym przykładzie wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez nowe wyrażenie utworzone z mianownika. W tym celu w wyrażeniu będącym mianownikiem zmienić znak minus na plus.

Przykład 1 - Rozwiązanie

Master slide a = 3 3 - 4 a = 3 ( 3 + 4 ) ( 3 - 4 ) ( 3 + 4 ) a = 3 3 + 12 3 - 16 a = 3 3 + 12 - 13 a = - 3 3 13 - 12 13

Przykład 2 - Rozwiązanie

Master slide a = 3 3 - 1 a = 3 ( 3 + 1 ) ( 3 - 1 ) ( 3 + 1 ) a = 3 3 + 3 3 - 1 a = 3 3 + 3 2 a = 3 3 2 + 3 2

Wyrażenie (liczba rzeczywista) zawiera niewymierność w mianowniku.

Aby tę niewymierność usunąć trzeba pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez takie wyrażenie, żeby otrzymać w mianowniku liczbę wymierną.

W tym przykładzie wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez nowe wyrażenie utworzone z mianownika. W tym celu w wyrażeniu będącym mianownikiem zmienić znak minus na plus.

Przykład 3 - Rozwiązanie

Master slide a = 3 2 3 - 1 a = 3 ( 2 3 + 1 ) ( 2 3 - 1 ) ( 2 3 + 1 ) a = 6 3 + 3 4 · 3 - 1 a = 6 3 + 3 11 a = 6 3 11 + 3 11

Wyrażenie (liczba rzeczywista) zawiera niewymierność w mianowniku.

Aby tę niewymierność usunąć trzeba pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez takie wyrażenie, żeby otrzymać w mianowniku liczbę wymierną.

W tym przykładzie wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez nowe wyrażenie utworzone z mianownika. W tym celu w wyrażeniu będącym mianowwnikiem zmienić znak minus na plus.

Przykład 4 - Rozwiązanie

Master slide b = 3 2 3 - 2 b = 3 · ( 2 3 + 2 ) ( 2 3 - 2 ) ( 2 3 + 2 ) b = 6 3 + 3 2 4 · 3 - 2 b = 6 3 + 3 2 10 b = 6 10 3 + 3 10 2

Wyrażenie (liczba rzeczywista) zawiera niewymierność w mianowniku.

Aby tę niewymierność usunąć trzeba pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez takie wyrażenie, żeby otrzymać w mianowniku liczbę wymierną.

W tym przykładzie wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez nowe wyrażenie utworzone z mianownika. W tym celu w wyrażeniu będącym mianownikiem zmienić znak minus na plus.