Matematyka w praktyce - przykłady, zadania, rozwiązania

Liczby rzeczywiste - niewymierność w mianowniku

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 1

Ćwiczenie 2

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 2

Ćwiczenie 3

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 4

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 5

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 6

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Wyjaśnienia

Różnica kwadratów - wzór i przykłady

Różnica kwadratów - wzór i przykłady)

Strona główna

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Strona główna