Matematyka w praktyce - przykłady, zadania, rozwiązania

Liczby rzeczywiste - niewymierność w mianowniku

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 1

Ćwiczenie 2

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 2

Ćwiczenie 3

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 4

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 5

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 6

Usuń niewymierność z mianownika

Ćwiczenie - Usuń niewymierność z mianownika Rozwiązanie ćwiczenia 3

Liczby rzeczywiste - niewymierność w mianowniku

Przykład - Usuń niewymierność z mianownika

 - Usuń niewymierność z mianownika

Badanie funkcji

Strona główna
Strony o ułamkach
Wartość bezwzględna
wyrażenia algebraiczne
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Dodawanie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Wyjaśnienia

Różnica kwadratów - wzór i przykłady

Różnica kwadratów - wzór i przykłady)

Strona główna

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Strona główna