Matematyka w praktyce - przykłady, zadania, rozwiązania

Równania wymierne

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Rozwiąż równanie

Ćwiczenie - Rozwiąż równanie

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Rozwiązanie ćwiczenia 1

Ćwiczenie 2

Rozwiąż równanie

Ćwiczenie - Rozwiąż równanie

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Rozwiązanie ćwiczenia 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie - Rozwiąż równanie

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Rozwiązanie ćwiczenia 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie - Rozwiąż równanie

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Rozwiązanie ćwiczenia 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie - Rozwiąż równanie

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Rozwiązanie ćwiczenia 5

Wyjaśnienia

Równania wymierne - zależności między mnożeniem i dzieleniem

 zależności między mnożeniem i dzieleniem

Strona główna

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Strona główna