Matematyka w praktyce - przykłady, zadania, rozwiązania

Zbiory liczbowe - iloczyny zbiorów liczbowych

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Wyznacz zbiór Wyznacz zbiór - iloczyn zbiorów

Rozwiązanie lub
w pdfWyznacz zbiór - suma zbiorów - 1 Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Ćwiczenie 2

Wyznacz zbiór Wyznacz zbiór - iloczyn zbiorów

Rozwiązanie lub
w pdfWyznacz zbiór - suma zbiorów - 2 Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Strona główna

Ćwiczenie 3

Wyznacz zbiór

Rozwiązanie lub
w pdfWyznacz zbiór - suma zbiorów - 3

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Strona główna

Ćwiczenie 4

Wyznacz zbiór

Rozwiązanie lub
w pdfWyznacz zbiór - suma zbiorów - 4

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Ćwiczenie 5

Wyznacz zbiór

Rozwiązanie lub
w pdfWyznacz zbiór - suma zbiorów - 5

Sugestia - rozwiąż samodzielnie i potem sprawdź.

Zbiory liczbowe

Wyznacz zbiór - suma zbiorów

Rozwiązanie 1

(22kB)

Zbiór liczb naturalnych jest podzbiorem zbioru liczb całkowitych.

Zbiór liczb całkowitych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych.

Badanie funkcji

Strona główna

Rozwiązanie 2

(22kB)

Zbiór liczb naturalnych jest podzbiorem zbioru liczb wymiernych.

Zbiór liczb wymiernych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych.

Strona główna

Rozwiązanie 3

(22kB)

Zbiór liczb naturalnych jest podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych.

Zbiór liczb rzeczywistych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych.

Strona główna

Rozwiązanie 4

(22kB)

Zbiór liczb całkowitych jest podzbiorem zbioru liczb wymiernych.

Zbiór liczb wymiernych nie jest podzbiorem zbioru liczb całkowitych.

Strona główna


Rozwiązanie 5

(22kB)

Zbiór liczb całkowitych jest podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych.

Zbiór liczb rzeczywistych nie jest podzbiorem zbioru liczb całkowitych.

Strona główna