Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązane przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 1

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 1/3 i 3/4.
1. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 1/3 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 2

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
2. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 2/3 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 3

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
3. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 2/5 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 4

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
4. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 3/5 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 5

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
5. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 4/5 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 6

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
6. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 1/5 i 3/4.

Dodawanie ułamków zwykłych - przykład 7

Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład
7. Dodawanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład

Dodawanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: 1/7 i 3/4.