Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązane przykłady

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
1. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
2. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
3. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
4. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
5. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
6. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .

Odejmowanie ułamków zwykłych - przykład 1

Odejmowanie  ułamków zwykłych - rozwiązany przykład. Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach.
7. Odejmowanie ułamków zwykłych - rozwiązany przykład.

Odejmowanie dwóch ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach: .