Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Wersja na komputer

strona główna

Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego.

W obliczeniach stosuj ułamki zwykłe.

wyrażenie arytmetyczne

Wyrażenie arytmetyczne zawierać może różne działania arytmetyczne. W zadaniu występuje dodawanie, odejmowanie i nawias. Podstawową regułą jest wykonywanie najpierw działań w nawiasach nie zawierających innych nawiasów. Jednym ze sposobów wykonania działań w nawiasie jest opuszczenie nawiasów,m jeśli tylko można to zrobić. W podanym przykładzie można opu

W wyrażeniu, którego wartość mamy obliczyć, występują ułamki zwykłe i dziesiętne. Jaką postać ułamków wybrać do obliczeń? Najbezpieczniej jest wybrać postać zwykłą ułamków. Jednak, gdy mamy odpowiednią znajomość ułamków (i doświadczenie), korzystniejsze może okazać się zastosowanie postaci dziesiętnej.

Obliczenia

obliczenie wartości wyrażenie

W obliczanym przykładzie wybieramy postać zwykłą ułamków.

Oznacza to, że wszystkie ułamki dziesiętne zapisujemy w postaci ułamków zwykłych.

Obliczenia pomocnicze

obliczenia pomocnicze

Odejmowanie ułamków

obliczenia pomocnicze

Skracanie ułamków zwykłych