Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego.

W obliczeniach stosuj ułamki zwykłe.

<

Obliczenia

Obliczenia pomocnicze

Równość ułamków

Odejmowanie ułamków

Skracanie ułamków zwykłych