Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Wersja na telefon

Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego.

Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego.

W obliczeniach stosuj ułamki zwykłe.

Wyrażenie arytmetyczne zawierać może różne działania arytmetyczne. W zadaniu występuje dodawanie, odejmowanie i nawias. Podstawową regułą jest wykonywanie najpierw działań w nawiasach nie zawierających innych nawiasów. Jednym ze sposobów wykonania działań w nawiasie jest opuszczenie nawiasów,m jeśli tylko można to zrobić. W podanym przykładzie można opu

W wyrażeniu, którego wartość mamy obliczyć, występują ułamki zwykłe i dziesiętne. Jaką postać ułamków wybrać do obliczeń? Najbezpieczniej jest wybrać postać zwykłą ułamków. Jednak, gdy mamy odpowiednią znajomość ułamków (i doświadczenie), korzystniejsze może okazać się zastosowanie postaci dziesiętnej.

Obliczenia

W obliczanym przykładzie wybieramy postać zwykłą ułamków.

Oznacza to, że wszystkie ułamki dziesiętne zapisujemy w postaci ułamków zwykłych.

Obliczenia pomocnicze

Równość ułamków

Odejmowanie ułamków

Skracanie ułamków zwykłych