Dodawanie ułamków

Ułamki o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków. Ułamki o różnych mianownikach

Ułamki rozszerzamy tak, aby miały taki sam mianownik.
Dla mianowników 2 i 3 wspólnym mianownikiem będzie 6.

Dodawanie ułamków

Ułamki o takich samych mianownikach

Dodawanie ułamków. Ułamki o takich samych  mianownikach

Dodawanie ułamków

Ułamki o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków. Ułamki o różnych mianownikach