Matematyka szkolna

Potęga o wykładniku naturalnym

1. Definicja potęgi o wykładniku naturalnym

1. Definicja potęgi o wykładniku naturalnym

iloczyn n takich samych czynników a

n jest liczbą naturalną czyli jedną z liczb 0, 1, 2, 3, …

Przykład 1

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 2

Przykład 3

Przykład 3

dalsze przykłady i ćwiczenia

Ćwiczenie 1.

Zapisz w postaci iloczynu (mnożenia)

a)

ćwiczenie a

b)

ćwiczenie b

c)

ćwiczenie c

d)

ćwiczenie d

e)

ćwiczenie e

Obliczanie procentu z danej liczby

Działania na ułamkach - wyrażenia arytmetyczne

Główne działy matematyki szkolnej

Liczby obliczenia - przykłady

Planimetria twierdzenie Pitagorasa

Ułamki - spis zadań i przykładów

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Działania na liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań.

Proste nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

dodawanie ułamków zwykłych - wersja na telefon

Wzory skróconego mnożenia - wzory i przykłady
wersja na telefon - wzory i przykłady

Usuwanie niewymierności z mianownika

Wyrażenia wymierne - przykłady, wyjaśnienia, ćwiczenia

(3kB) równanie liniowe z jedną niewiadomą

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Działania na liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań.

Proste nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

Zadania ze szkoły podstawowej

Nierówności zawierające wartość bezwzględną

Równania z wartością bezwzględną

 dodawanie ułamków

Nowe -

(11kB) funkcja kwadratowa - obliczanie wyróżnika

Obliczanie odsetek od oszczędności

Usuwanie niewymierności z mianownika

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Nierówności

Dane są dwie liczby. Druga z nich jest cztery razy większa od pierwszej. Suma tych liczb równa jest dwadzieścia.

Oblicz te liczby.

Matematyka to nie tylko obliczenia, ale bez umiejętności działań na liczbach, nie można zrozumieć i opanować innych dziedzin matematyki.

Przykład zadania

Dane są dwie liczby. Druga z nich jest cztery razy większa od pierwszej. Suma tych liczb równa jest dwadzieścia.

Oblicz te liczby.

Matematyka ma wymiar teoretyczny (bada struktury) i praktyczny (stosujemy rozwiązania teoretyczne bezpośrednio lub pośrednio).

Podstawowym składnikiem każdej struktury matematycznej jest jakiś zbiór.

W szkole poznajemy przede wszystkim zbiory liczbowe - zbiór liczb naturalnych, zbiór liczb całkowitych, zbiór liczb wymiernych i zbiór liczb rzeczywistych.

Jednym z ważnych zbiorów liczbowych w matematyce i w zastosowaniach praktycznych jest zbiór liczb wymiernych.

Odpowiednikiem liczb i wyrażeń arytmetycznych w arytmetyce są w algebrze wyrażenia algebraiczne.

Wyrażenia algebraiczne to suma, różnica, iloczyn, iloraz, pierwiastek, potęga i inne.

Odpowiednikiem liczb wymiernych w algebrze są wyrażenia wymierne.

Równania w których występują wyrażenia wymierne to równania wymierne.

Jak rozwiązywać równania wymierne

Równania wymierne

Przykłady i rozwiązania

Jakie ćwiczenia wykonywać, aby nabrać pełnej wprawy?

Jak dodawać ułamki zwykłe i dziesiętne?

Ułamki zwykłe i dziesiętne,

Procenty, Funkcje.

Ile trzeba ćwiczyć, aby być doskonałym w dodawaniu ułamków?

przykład dodawania ułamków

"Matematyka jest to królowa wszystkich nauk; jej oblubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość jej strojem. Ale przybytek monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba."
Jędrzej Śniadecki

Matematyka, to autentyczny tor przeszkód, istna szkoła przetrwania dla samotnych. Rozwiązanie uzyskane w matematyce przez inną osobę rzadko daje się bezpośrednio wykorzystać, wymaga to na ogół wysiłku stosującego rozwiązanie. Wysiłek ten często jest niedoceniany i słabo widoczny na pierwszy widok.

Matematyka kojarzy się często z niezrozumiałymi formułkami, dziwnymi znaczkami bardzo odległymi od codziennego życia.

Rzadko o czynnościach wykonywanych przez handlowców, bankierów, agentów ubezpieczeniowych myślimy w kategoriach stosowania metod matematycznych.

Kojarzymy matematykę z bardzo skomplikowanymi i z bardzo prostymi rachunkami, obliczeniami, zastosowaniem komputerów. Każde myślenie zgodne z regułami, to stosowanie formuł, metod i aparatury mającej swoje źródło w matematyce.

Nie wystarczy stosowanie skomplikowanych obliczeń, by skonstruować samolot. Potrzebne jest również stosowanie reguł wnioskowania - mających swoje źródło w matematyce.

Ułamki zwykłe, wspólny mianownik dwóch ułamków
Dodanie ułamków lub ich odjęcie najczęściej wymaga doprowadzenia ich do wspólnego mianownika.

 0001. Dodawanie ułamków zwykłych
Przykład dodawania ułamków zwykłych o różnych mianownikach - krok po kroku

 0002. Wspólny mianownik dwóch ułamków zwykłych.
Szukamy wspólnego mianownika - najmniejszej wspólnej wielokrotności

 0003. Rozszerzanie ułamków
Rozszerzamy ułamki do nowego mianownika - wspólnego mianownika

 0004. Dodawanie ułamków
0004. Dodawanie ułamków. Obliczenia po sprowadzeniu ułamków do wspólnego mianownika - kończymy przykład

 0005. Dodawanie ułamków zwykłych
Wykonanie obliczeń zasadniczych - bez pomocniczych. Dodawanie ułamków zwykłych

 0006. Mnożenie liczb mieszanych
Wykonane mnożenie i dodawanie ułamków z obliczeniami pomocniczymi

 0007. Przykład na dodawanie liczb mieszanych
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - przykład drugi

 8. Uzupełnienie-1
dodawanie ułamków o różnych mianownikach, prawa działań

 9. Podstawa programowa - szkoła podstawowa
Podstawa programowa - szkoła podstawowa, cele edukacyjne, zadania szkoły, treści nauczania, osiągnięcia

 10. Standardy wymagań
Standardy wymagań do sprawdzianu po szkole podstawowej

 11. Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne, podstawowe własności i zastosowania

 12. Ułamki dziesiętne - zadanie z treścią
Ułamki dziesiętne - zadanie z treścią. Przykład zastosowania obliczeń na ułamkach dziesiętnych w praktyce życia codziennego.

 13. Ułamki dziesiętne - inne zastosowanie
Ułamki dziesiętne - zadanie z treścią. Przykład zastosowania obliczeń na ułamkach dziesiętnych w praktyce życia codziennego.

 15. Dodawanie ułamków - przykład drugi
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - sposób wykonania

 16. Wspólny mianownik
Wspólny mianownik - sposób obliczania i przykład

 Działania łączne na ułamkach
Działania na ułamkach, mnożenie liczb mieszanych

 19. Mnożenie liczb mieszanych - sposób
Mnożenie liczb mieszanych - kolejność czynności

 Odejmowanie liczb mieszanych
Odejmowanie liczb mieszanych - kolejność czynności

 Dodawanie trzech ułamków
Ułamki, dodawanie trzech ułamków - przykład

 Osiągnięcia
Osiągnięcia

 Cele edukacyjne
Cele edukacyjne, podstawa programowa

 Zadania szkoły
Zadania szkoły, podstawa programowa

 Treści nauczania
Treści nauczania, równania z wartością bezwzględną, zadania tekstowe, Liczby wymierne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków;

 26. Osiągnięcia - szkoła podstawowa
Osiągnięcia, działania na liczbach wymiernych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków

 Dodawanie ułamków o różnych mianownikach
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - sposób wykonania

 28. Obliczenia do przykładu pierwszego
Obliczenia do przykładu pierwszego, dodawanie ułamków

 29. Dodawanie ułamków - kolejne przykłady
Kolejne przykłady, dodawanie ułamków

 Rozwiązanie drugiego przykładu
Rozwiązanie drugiego przykładu, obliczenia

 Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - 1
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - sposób postępowania i rozwiązany przykład

35. Przykład na obliczanie prędkości
Prędkość - przykład na obliczanie prędkości

36. Procenty
Procenty a ułamki. Zamiana ułamków na procenty, zamiana procentów na ułamki.

413. Ułamki
Dzielenie ułamków.

0054. Dodawanie ułamków - wstęp
Dodawanie ułamków - prosty przykład z wyjaśnieniami

32. Zadanie tekstowe - procenty
Zadanie tekstowe - procenty

34. Jednostki prędkości
Jednostki prędkości

37. Zamiana procentów na ułamki
Procenty - przykłady zamiany procentów na ułamki

38. Zamiana procentów na ułamki
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

39. Zamiana procentów na ułamki
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

40. Zamiana procentów na ułamki
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

41. Zamiana procentów na ułamki
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

42. Rozwiązanie zadania
Rozwiązanie zadania

43. Zamiana ułamków na procenty
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

44. Zamiana ułamków na procenty
Procenty - kolejne przykłady zamiany procentów na ułamki

45. Zamiana ułamków na procenty
Procenty - zamiana ułamków na procenty, ułamek zwykły

46. Liczby naturalne - zadania tekstowe
Liczby naturalne - zadania tekstowe

0047. Wartość bezwzględna - równania
Wartość bezwzględna - przykłady prostych równań z rozwiązaniami

48. Liczby ujemne
Liczby ujemne - podstawowe własności, zadania

61. Liczby naturalne
Liczby naturalne

49. Prostokąt i kwadrat
Figury geometryczne - pojęcia potrzebne do zrozumienia własności prostokąta i kwadratu

50. Okrąg, koło
Okrąg, koło - pojęcia potrzebne do zrozumienia własności okręgu i koła

51. Proste figury geometryczne
Proste figury geometryczne

64. Proste zastosowania matematyki
Proste zastosowania matematyki, przeliczanie prędkości na różne jednostki

52. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe, działania na ułamkach zwykłych

53. Zamiana ułamków na procenty
Zamiana ułamków na procenty - sposób i przykłady

55. Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie procentu danej liczby

56. Liczby naturalne – porównywanie – większy k razy
Liczby naturalne – porównywanie – większy k razy

57. Myślenie logiczne
Myślenie logiczne

58. Znaczenie matematyki w życiu współczesnym
Znaczenie matematyki w życiu współczesnym

59. Przykład treści zawartych w podręczniku
Przykład treści zawartych w podręczniku

60. Porównywanie liczb naturalnych - zadania z treścią
Porównywanie liczb naturalnych - zadania z treścią

133. Prawa działań na liczbach w praktyce.
Prawa działań na liczbach często są niedoceniane w praktyce. Jakie mogą być efekty ich wykorzystania? Czasami zaskakująco upraszczają obliczenia.

62. Obwód prostokąta - obliczanie boków - 1
Obwód prostokąta - obliczanie boków

63. Proste zastosowania matematyki
Proste zastosowania matematyki, jednostki prędkości - zamiana jednostek

0065. Przykład - sprawdzanie rozwiązania równa
Równania - sprawdzenie rozwiązań

66. Nierówność kwadratowa
Nierówność kwadratowa

67. Równanie kwadratowe
Równanie kwadratowe

68. Działania na ułamkach zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych

69. Działania na ułamkach zwykłych - przykład 2
Działania na ułamkach zwykłych - przykład 2

70. Wyrażenie arytmetyczne zawierające pierwiastki kwadratowe
Wyrażenie arytmetyczne zawierające pierwiastki kwadratowe

71. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

72. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych. Sprowadzanie ułamków do tego samego mianownika.

73. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna liczby
Wartość bezwzględna liczby, definicja, własności, przykłady.

Definicja wartości bezwzględnej i przykłady.

Własności wartości bezwzględnej.

Przykład nierówności zawierającej wartość bezwzględną.

Inny zapis nierówności zawierającej wartość bezwzględną.

Zapis rozwiązania nierówności zawierającej wartość bezwzględną. Rozwiązanie nierówności zawierającej wartość bezwzględną. Określenie wartości bezwzględnej.

74. Mnożenie pisemne
Jak wykonywać mnożenie pisemne - przykład

75. Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych
Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych

76. Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

77. Mnożenie ułamków - przykłady
Mnożenie ułamków - przykłady

78. Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych
Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych

79. Dodawanie ułamków
Dodawanie ułamków. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Rozszerzanie ułamków. Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika. Rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego. Przybliżenia.

80. Równania. Układy równań. Równanie kwadratowe.
Liczby wymierne. Ułamek jako iloraz dwu liczb całkowitych. Liczby naturalne. Kwadrat liczby naturalnej. Liczby całkowite. Kwadrat liczby całkowitej. Podzbiory liczb wymiernych. Równanie z dwiema niewiadomymi. Układ równań.

94. Działania na ułamkach
Działania na ułamkach. W wyrażeniu występują ułamki zwykłe i dziesiętne oraz mnożenie i dodawanie. W wyrażeniu nie ma nawiasów oraz nie ma potęgowania i pierwiastkowania.

81. Badanie przebiegu funkcji. Wyrażenie nieoznaczone.
Badanie przebiegu funkcji. Wyrażenie nieoznaczone. Wyrażenie nieoznaczone typu 0 przez 0. Badanie granicy funkcji. Reguła de L'Hospitala.

82. Granice funkcji. Wyrażenia nieoznaczone.
Funkcje. Badanie funkcji. Granice funkcji. Wyrażenia nieoznaczone. Pochodna funkcji. Reguła de L'Hospitala.

83. Zbadać przebieg zmienności funkcji
Funkcje rzeczywiste. Badanie funkcji. Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji. Funkcja rosnąca. Funkcja malejąca. Granica funkcji. Funkcja wypukła. Funkcja wklęsła. Asymptoty funkcji. Punkty przegięcia. Pochodna funkcji.

84. Równanie kwadratowe w liczbach zespolonych
Liczby zespolone. Równania kwadratowe zawierające liczby zespolone. Postać liczby zespolonej. Moduł liczby zespolonej. Działania na liczbach zespolonych. Część rzeczywista liczby zespolonej. Część urojona liczby zespolonej. Pierwiastek z liczby zespolonej.

85. Równanie dwukwadratowe zawierające liczby zespolone
Liczby zespolone. Równania kwadratowe zawierające liczby zespolone. Postać liczby zespolonej. Moduł liczby zespolonej. Działania na liczbach zespolonych. Część rzeczywista liczby zespolonej. Część urojona liczby zespolonej. Pierwiastek z liczby zespolonej.

86. Ciągi zawierające wyrażenia z liczbami niewymiernymi.
Liczby rzeczywiste. Liczby niewymierne. Własności liczb niewymiernych. Wyrażenia zawierające liczby niewymierne.

87. Ciągi zawierające wyrażenia z liczbami niewymiernymi
Liczby rzeczywiste. Liczby niewymierne. Własności liczb niewymiernych. Wyrażenia zawierające liczby niewymierne. Działania na liczbach rzeczywistych (niewymiernych). Ciągi zawierające wyrażenia z liczbami niewymiernymi

88. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych. Funkcje dwóch zmiennych.
Funkcje. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych. Funkcje dwóch zmiennych. Pochodna cząstkowa funkcji wielu zmiennych.

89. Badanie przebiegu funkcji
Funkcje. Funkcje jednej zmiennej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ekstrema lokalne funkcji jednej zmiennej. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Wklęsłość i wypukłość funkcji jednej zmiennej.

95. Wyrażenia arytmetyczne.
Wyrażenia arytmetyczne. Działania na pierwiastkach. Potęgowanie. Liczby niewymierne. Kwadrat sumy.

90. Asymptoty funkcji.
Funkcje. Funkcje jednej zmiennej. Asymptoty funkcji. Przykład obliczania asymptot funkcji.

91. Trójmian kwadratowy
Funkcja kwadratowa. Własności funkcji. Równanie kwadratowe. Wyróżnik trójmianu kwadratowego.

96. Wyrażenia arytmetyczne
Działania na pierwiastkach. Pierwiastkowanie. Potęgowanie.

97. Działania na ułamkach.
Arytmetyka. Działania na ułamkach.

98. Działania na ułamkach.
98. Arytmetyka. Działania na ułamkach.

99. Działania na ułamkach.
Arytmetyka. Działania na ułamkach.

100. Działania na ułamkach.
Arytmetyka. Działania na ułamkach.

101. Działania na ułamkach.
Arytmetyka. Działania na ułamkach.

102. NWW i NWD
Arytmetyka. NWW i NWD

129. Dzielenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych zapisać jako dzielenie przez liczbę naturalną (różną od zera).

176. Dodawanie liczb naturalnych
Dane są dwa pisemne dodawania liczb trzycyfrowych. Dodawania to nie są kompletne. Znane są tylko niektóre cyfry. Inne nie są znane ale wiemy, że tym samym literom odpowiadają takie same cyfry. Jakie to dodawanie? Czy istnieje tylko jedno rozwiązanie?

175. Dodawanie liczb naturalnych wielocyfrowych
Dane są dwa pisemne dodawania liczb trzycyfrowych. Dodawania to nie są kompletne. Znane są tylko niektóre cyfry. Inne nie są znane ale wiemy, że tym samym literom odpowiadają takie same cyfry. Jakie to dodawanie? Czy istnieje tylko jedno rozwiązanie?

177. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach
Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Dodawanie liczb mieszanych. Wykonaj dodawanie

178. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.
Arytmetyka. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Dodawanie liczb mieszanych. Wykonaj dodawanie ułamków

180. Zbadać przebieg funkcji
Zbadać przebieg funkcji

182. Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych.
Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych.

183. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. Zapisać ułamek jako sumę różnych ułamków o liczniku jeden.

9000. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Matematyka - szkoła podstawowa, spis tekstów. Liczby naturalne. Ułamki.

9001. Matematyka - gimnazjum
Matematyka - gimnazjum. Spis prac - zadań i przykładów.

9002. Matematyka - liceum, technikum
Matematyka - liceum, technikum

414. Ułamki
Działania na ułamkach

414.0. Ułamki
działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

414.1. Ułamki
Ułamki

414.2. Ułamki

9003. Ułamki - spis prac
Ułamki zwykłe i dziesiętne. Procenty.

9004. Procenty
Procenty

9005. Funkcje
Funkcje

0428. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

429. Ułamki i procenty
ułamki - jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba

430. Równania - logarytmy
Równania - logarytmy

432. Procenty - zadania
Procenty - zadania

427. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe - działania na ułamkach

426. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

552_01. Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków

552_02. Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków

5000. Działania na ułamkach zwykłe
Działania na ułamkach zwykłe. Ułamki - zadania, ułamki zwykłe

5001_ułamki
Działania na ułamkach

5002_równania
Równania liniowe z jedną niewiadomą

5003. Równania linowe z jedną niewiadomą.
Równania liniowe z jedną niewiadomą

5004. Równania wielomianowe z jedną niewiadomą
Równania wielomianowe (kwadratowe) z jedną niewiadomą

5005. Równania wielomianowe z jedną niewiadomą
Równania wielomianowe z jedną niewiadomą

5006. Równania wielomianowe z jedną niewiadomą
Równania wielomianowe z jedną niewiadomą

5007. Równania wielomianowe z jedną niewiadomą
Równania wielomianowe z jedną niewiadomą

6001. Równanie wielomianowe (kwadratowe) z jedną niewiadomą
Równanie wielomianowe (kwadratowe) z jedną niewiadomą

8000. Wyniki – odpowiedzi
Dodawanie ułamków zwykłych. Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.

Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki
Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki

6003. Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki
Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki

6004. Równania liniowe z jedną niewiadomą - podpowiedzi
Równania liniowe z jedną niewiadomą - podpowiedzi

6005. Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki
Równania liniowe z jedną niewiadomą - wskazówki

5008. Równania wymierne
Równania wymierne z jedną niewiadomą

8001. Równania wymierne - odpowiedzi
Równania wymierne - odpowiedzi

(14kB) działania na zbiorach - przykłady
507. Przykłady zbiorów
Przykłady zbiorów skończonych, nieskończonych, pustych, podzbiorów. Zbiory liczbowe.

514. Działania na ułamkach - przykład
Działania na ułamkach - przykład

514_2. Działania na ułamkach - przykład
Działania na ułamkach - przykład

529. Liczby pierwsze
Liczby pierwsze

531.01. Układy równań
Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

531.02. Układy równań
Układy równań

531.03. Układy równań
Układy równań

531.04. Układy równań
Układy równań

531.05. Układy równań
Układy równań

531.06. Układy równań
Układy równań

531.07. Układy równań
Układy równań

531. Układy równań liniowych
Układy równań liniowych

530.01. Równania wymierne
Równania wymierne

530.02. Równania wymierne
równania wymierne

531.03. Równania wymierne
równania wymierne, przykład, rozwiązanie,

530.04. Równania wymierne
równania wymierne

530.05. Równania wymierne
równania wymierne

530.06. Równania wymierne
równania wymierne

530.07. Równania wymierne
równania wymierne

530.08. Równania wymierne
równania wymierne

530.09. Równania wymierne
równania wymierne

530.10. Równania wymierne
równania wymierne

530.11. Równania wymierne
równania wymierne

530.12. Równania wymierne
równania wymierne

530. Równania wymierne
równania wymierne

530.13. Równania wymierne
równania wymierne

530.14. Równania wymierne
równania wymierne

502_01. Całka z funkcji wymiernej
Całka z funkcji wymiernej

515_01. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna

515_02. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna

515_03. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna

526. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna

526_01. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna - równanie

526_02. Wartość bezwzględna - nierówność
Wartość bezwzględna - nierówność

526_03. Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna

0054_00. Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków - przykłady

0065_01. Przykład - sprawdzanie rozwiązania równania
Przykład - sprawdzanie rozwiązania równania

0001_01. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0001_02. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0001_03. Przykłady ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0001_04. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0001_05. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0001_06. Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych

0054_01. Dodawanie ułamków - przykłady
0054_01. Dodawanie ułamków - przykłady

0428_01. Ułamki zwykłe
0428_01. Ułamki zwykłe

7000. Słownik
7000. Słownik

7000. Słownik - w
7000. Słownik - w

Działania nas liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań.

Dane są dwie liczby. Druga z nich jest cztery razy większa od pierwszej. Suma tych liczb równa jest dwadzieścia.

Oblicz te liczby.

Rozwiązane zadania z fizyki

Dodawanie ułamków zwykłych - przykłady

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych (1kB) dodawanie ułamków zwykłych (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (1kB) dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

 Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - przykłady

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Strony o ułamkach

Wartość bezwzględna

wyrażenia algebraiczne

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł